Màster oficial en Anàlisi Econòmica / Economic Analysis

Formació amb una base sòlida en Economia que posa l'accent en el pensament analític rigorós i en mètodes quantitatius i computacionals avançats en una comunitat acadèmica internacional

Pla d'estudis Màster Oficial - Anàlisi Econòmica / Economic Analysis

Guies docents dels mòduls

La informació que apareix actualment és la del curs 2022-2023. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

 40095 - Economia I

 40096 - Economia II

 40094 - Mètodes Quantitatius

 40097 - Models Econòmics

 42855 - Treball de Fi de Màster (2021-22)

 41832 - Economia Aplicada i Quantitativa (2021-22)

 40102 - Macroeconomia Avançada i Finances (2021-22)

 40100 - Microeconomia Avançada (2021-22)

 40170 - Tècniques de Recerca en Economia (2021-22)