Solˇlicitud d'admissiķ al māster

Abans d'iniciar la sol·licitud en línia comproveu els requisits d'accés, la documentació per a l'admissió que haureu d'escanejar i el calendari d'admissió.

La preinscripció només quedarà registrada, si s’ha realitzat el pagament de la taxa amb targeta bancària i s'ha adjuntat tota la documentació obligatòria.

PASSOS A SEGUIR:

1. Accediu a l'aplicació de la sol·licitud en línia i seleccioneu el màster que us interessa.

Per accedir a l'aplicació necessiteu un número d'identificació universitària (NIU) i una contrasenya. Per obtenir-los:

  • Si no sou estudiant de la UAB, introduïu les vostres dades identificatives per registrar-vos.
  • Si ja sou o heu estat estudiant de la UAB, teniu assignat un número d'identificació universitari (NIU) i recordeu la contrasenya,  accediu directament a la sol·licitud.
  • Si ja sou o heu estat estudiant de la UAB però no recordeu el número d'identificació universitari (NIU) i/o no recordeu la teva contrasenya, torneu a introduir totes les dades identificatives per tal de recuperar-los.

2. Introduïu les dades personals i acadèmiques en els diferents apartats de la sol·licitud.

3. Escanegeu els documents necessaris personals i acadèmics i adjunteu-los a la sol·licitud. Els documents s'adjunten en format .pdf, .jpg o .doc (màxim 4 MB).

4. Aboneu la taxa d'inscripció obligatòria (30,21 euros no reemborsables) amb targeta bancària de crèdit o de dèbit. (No serà necessari en el cas dels màsters Erasmus Mundus i del màster de Logística i Gestió de la Cadena de Subministrament / Logistics and Supply Chain Management)

5. Si voleu, podeu descarregar-vos el comprovant de la sol·licitud d'admissió.

Entra a l'aplicació de la sol·licitud

Documentaciķ per a l'admissiķ

Documentació obligatòria que cal escanejar i adjuntar a la sol·licitud de preinscripció en línia:

  • Expedient acadèmic segellat o certificat acadèmic personal de la titulació que dona accés al Màster; cal que hi consti el detall de les matèries cursades, els crèdits (o les hores), les convocatòries consumides, les qualificacions per matèria i la qualificació global (nota mitja de l'expedient en el moment de la sol·licitud).
  • Títol o resguard substitutori del títol dels estudis que donen accés al Màster; en cas de no haver-los finalitzat,  aquest document es podrà presentar més endavant.
  • Currículum, amb justificació acreditativa si s'escau (altres estudis superiors, experiència investigadora, publicacions, estades a l'estranger, beques i ajuts a la investigació obtinguts, altres).
  • Carta de motivació adreçada a la coordinació del màster.
Altra documentació, si s'escau:
  • Certificat que acrediti el coneixement de llengua anglesa (mínim nivell B1 Marc Europeu Comú de referència per a les llengües del Consell d'Europa).
  • Document-previst per la normativa vigent al respecte-que acrediti el grau de discapacitat igual o superior al 33%.
A tenir en compte:

Recordeu que, si la documentació que ens adjunteu no està escrita en català, castellà, anglès, francès, italià o portuguès, cal que també hi inclogueu a continuació les respectives traduccions jurades al català o al castellà.

Si encara no teniu el títol perquè esteu acabant la titulació, cal que  ho assenyaleu en l'apartat Situació d'estudis previs, indicant l'opció Pendent de finalitzar.

Si tens dubtes o vols més informaciķ pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebrās un correu de confirmaciķ de la teva peticiķ