Màster Universitari en Psicopedagogia

Cerques una formació especialitzada en psicopedagogia des d’un vessant interdisciplinari per tractar la diversitat a la nostra societat? Ets ja un professional titulat? Aquest màster és per a tu!

Admissió Màster Oficial - Psicopedagogia

Calendari d'admissió del centre docent

PLACES QUE OFERIM EN CADA ESPECIALITAT

Especialitat d'EDUCACIÓ FORMAL (codi pla 1446): 25 places.

Especialitat d'EDUCACIÓ NO FORMAL (codi pla 1447): 15 places.

Un 5% de les places (1 plaça per especialitat) es reserven a les persones sol·licitants que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% i que compleixin amb els requisits d'accés generals i específics. Aquestes places ja han quedat cobertes.

PERÍODE DE SOL·LICITUD

ESPECIALITAT EDUCACIÓ FORMAL (codi pla 1446):

Sol·licituds: del 22 d’abril al 25 de juny de 2024
Resolució: 10 de juliol de 2024

Període extraordinari en cas de quedar places vacants:

Sol·licituds: del 14 de setembre al 4 d'octubre de 2024
Resolució: setmanal fins cobrir places

ESPECIALITAT EDUCACIÓ NO FORMAL (codi pla 1447):

1r termini: Sol·licituds: del 22 d'abril al 25 de juny de 2024
Resolució: 10 de juliol de 2024

2n termini: Sol·licituds: del 26 de juny al 26 de juliol de 2024
Resolució: 12 de setembre de 2024

3r termini: Sol·licituds: del 2 de setembre al 2 d'octubre de 2024
Resolució: setmanal fins cobrir places

RESERVA DE PLAÇA (PREMATRÍCULA)

Un cop resoltes les admissions, la reserva de plaça (prematrícula) no serà necessària, es passarà directament a la matrícula de les persones admeses.