Màster Universitari en Gestió dels Recursos Humans en les Organitzacions

En una societat cada vegada més globalitzada, en què la innovació i la capacitat d’adaptació al canvi són els objectius principals, impulsar la learnability és clau per a l’èxit en el futur de l’ocupació

Admissió Màster Oficial - Gestió dels Recursos Humans en les Organitzacions

Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

Els estudiants hauran d'estar en possessió d'una titulació oficial a:
  • Psicologia, Sociologia, Relacions Laborals, Dret, Econòmiques, Administració i Direcció d'Empreses, o equivalents.

Criteris de selecció

S'estableix un procediment de preinscripció i de selecció. A la preinscripció, a més de les pertinents credencials prescriptives per accedir als estudis de Màster, es requerirà la següent que s'assenyala a continuació. En el cas que el nombre d'inscrits superi el nombre de places ofertes, l'adjudicació de places es farà d'acord amb els següents criteris de preselecció:
  • Expedient acadèmic (30%).
  • Currículum, amb especial atenció a l'orientació professional en la gestió dels RRHH. Atès l'objectiu del màster tindran preferència aquelles persones que no tinguin experiència professional prèvia en el camp i en segon lloc, aquelles persones amb una carrera professional desenvolupada / estable inferior als dos anys en àmbit dels RRHH. Finalment, es descartessin aquelles persones amb una carrera ja desenvolupada en el camp (40%) 
  • Carta personal dirigida a la Coordinació del Màster, explicant les raons per les quals es tria el mateix, assenyalant els vincles de la seva formació i trajectòria professional amb els objectius del màster (20%).
  • Acreditació d'un coneixement anglès llegit (10%).
  • Nivell B1 del Marc Europeu Comú de referència per a les llengües del Consell d'Europa.