Màster oficial en Trastorns de la Comunicació i del Llenguatge

Títol únic interuniversitari UAB – URL amb el que adquiriràs competències per a la realització d'investigacions i intervencions en el camp dels trastorns de la comunicació i del llenguatge

Admissió Màster Oficial - Trastorns de la Comunicació i del Llenguatge

Calendari general

Del 11 de gener al 4 d'octubre de 2021.
Dins aquest termini general, cada centre docent estableix els seus períodes de preinscripció, que poden variar d'aquest calendari general de referència.
Consulta el període d'admissió del màster en l'apartat específic "Calendari d'admissió del centre docent".

Calendari d'admissió del centre docent

1r període de preinscripció: de l'11 de gener al 31 de març. Resolució i notificació a l'estudiant del 16 al 19 d'abril. En aquest període es poden admetre un màxim de 20 alumnes. Els estudiants que quedin en "llista d'espera" passaran automàticament a formar part del següent període de preinscripció.

2on període de preinscripció: de l'1 d'abril al 30 de juny. Resolució i notificació a l'estudiant del 19 al 22 de juliol. En aquest període es poden admetre un màxim de 25 alumnes. Els estudiants que quedin en "llista d'espera" passaran automàticament a formar part del següent període de preinscripció.

3er període de preinscripció: de l'1 de juliol a 3 de setembre. Resolució i notificació a l'estudiant del 13 al 14 de setembre.

Els estudiants admesos en cada període han d'efectuar la reserva de plaça de 500 euros en tres setmanes a partir de rebre la resolució.