Màster Universitari en Visió per Computador / Computer Vision

S’han fet diversos canvis en el pla d’estudis d’aquest màster. Consulta tota la informació de la nova versió al màster en Computer Vision

Màster Oficial - Visió per Computador / Computer Vision

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions de cada programa, del 20 al 24 de febrer. Inscripcions obertes!

Calendari general

Del 13 de gener al 4 d'octubre de 2023.
Dins aquest termini general, cada centre docent estableix els seus períodes de preinscripció, que poden variar d'aquest calendari general de referència.
Consulta el període d'admissió del màster en l'apartat específic "Calendari d'admissió del centre docent".

Calendari d'admissió del centre docent

El període de preinscripció del màster en Visió per Computador Computer Vision és del 1 de febrer de 2022 al 1 d'abril de 2022
Resolució i publicació resultats: a partir del 2 de maig de 2022.

Període extraordinari en cas de vacants: del 2 de maig al 23 de juny de 2022.
Resolució i publicació vacants: a partir del 11 de juliol de 2022.