UAB en dades

Aprenentatge d'idiomes

  UAB Idiomes Campus UAB Idiomes Barcelona
Estudiants Estudiants
Anglès 1.133 1.144
Català 1.274 0
Espanyol 237 1.481
Francès 402 85
Alemany 271 0
Altres 113 51
Total 3.430 2.761

 

Estudiants_matriculats_cursos_idiomes_19_20