Recollida selectiva de fracció orgànica als bars i menjadors

Apunts d'Energia


Recollida selectiva de la fracció orgànica (FORM) a bars i restaurants i menjadors

08/02/2021

A partir d’aquest mes trobareu als espais interiors dels bars i restaurants i als menjadors per al personal cubells de recollida selectiva marrons dedicats a la fracció orgànica.

En aquest cubell s’hi diposita poden depositar deixalles orgàniques com:

  • Restes de menjar / restes de la preparació del menjar: peles i triadures de fruita i verdura; ossos i restes de carn; espines i restes de peix, closques de marisc i mol·luscs; closques d’ou i pellofes i closques de fruits secs; restes de menjar i menjar en mal estat; restes de pa; marro de cafè i restes d’infusions.
  • Residus de paper: paper de cuina brut, tovallons de paper bruts, mocadors de paper.
  • Restes vegetals de petites dimensions: rams de flors pansits, flors i fulles seques; males herbes, gespa, petites branques d’esporga, fullaraca
  • Materials compostables: bosses compostables, altres materials compostables
  • Altres materials: taps de suro, serradures, escuradents i palets de fusta, etc.

A la UAB es recull anualment 300 tones de fracció orgànica, que es valoritzen mitjançant biometanització i compostatge. Tot i així encara hi ha molts residus orgànics (principalment restes de menjar) que es dipositen a les papereres i contenidors de resta. Per això cal la col·laboració de tots i totes per tal de segregar i recollir els residus d’una manera correcta.

Aquesta actuació s’ha fet en el marc del projecte “Sóc ORgànic”, que compta amb el Suport de l’Agència de Residus de Catalunya. Aquesta actuació s'emmarca dins el projecte europeu "Decisive" on també hi participa l'Agència de Residus de Catalunya.