• UABDivulga
24/02/2020

"Una salut", un concepte global a emfatitzar en parlar d'infeccions víriques

Virus
Els últims congressos de la Xarxa Global de Virus (GVN per les sigles en anglès) i de la Sociedad Española de Virología (SEV), celebrats conjuntament, van aplegar més de 300 investigadors internacionals. Joaquim Segalés, investigador del Departament de Sanitat i d’Anatomia Animals de la UAB i de l’IRTA-CReSA, explica en el següent article les dades i estudis d’interès que s’hi van presentar sobre les  infeccions víriques que afecten humans, animals i, fins i tot, plantes. Una dada destacable per l’investigador és la crida dels experts a fer ús del concepte “una salut” per conscienciar la societat de l’associació entre la salut humana, la animal i els ecosistemes i poder treballar plegats per assegurar la salut global.
Istockphoto/kirstypargeter

La Xarxa Global de Virus (Global Virus Network, GVN) es va establir el 2011 amb l’objectiu de reforçar la recerca i la resposta a malalties víriques emergents així com la preparació enfront a noves pandèmies víriques. Actualment, la GVN compta amb 52 centres d’excel·lència i 9 laboratoris afiliats en 31 països. El congrés internacional de la GVN (11th International GVN meeting) es va celebrar a Barcelona, junt amb el XV Congreso de la Sociedad Española de Virología (SEV). El comitè organitzador local estava format per membres de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), que és un dels centres de la GVN, que inclou també membres de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Actualment existeixen més de 200 espècies víriques que causen malalties humanes i cada any es descobreixen entre 3 i 4 nous virus. Més de la meitat d’aquests agents patògens que afecten l’espècie humana poden afectar també altres espècies de mamífers, així com aus. De fet, d’acord amb la FAO (Organització de les Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura), el 70% de les malalties infeccioses que afecten els humans procedeixen dels animals, les anomenades zoonosis, com podrien ser la ràbia, la grip aviària, la síndrome respiratòria de l’Orient Mitjà, entre moltes d’altres. Es per això que els científics i professionals mèdics que van assistir al congrés van emfatitzar el concepte d’”una salut”, que implica la necessitat de prendre consciència col·lectiva de l’associació entre la salut animal, la salut humana i els ecosistemes, treballant en la mateixa direcció per tal d’assegurar la salut del planeta. Aquest concepte d’”una salut” també es relaciona amb la globalització i el canvi climàtic, que foren temes àmpliament debatuts en el congrés. 

Aquest congrés va aportar investigacions recents en diferents àrees de la virologia mèdica, incloent virus causants d’epidèmies, anticipació i preparació per a les dinàmiques de canvi de malalties, interacció d’hoste i patogen, infeccions víriques zoonòtiques, preparació ètica per a epidèmies i pandèmies, una salut i anti-virals. Cal destacar que també es van presentar investigacions sobre virus d’animals i de plantes, i el fet que aquests agents causen malalties que afectarien directament a la seguretat alimentària, tant per a persones com per a animals, així com per mantenir la salut i biodiversitat dels ecosistemes. Directors de centres que formen part del Global Virus Network i que van assistir a l’event conjunt del XV Congreso de la Sociedad Española de Virología amb el 11th GVN Annual Meeting.

El congrés també va oferir l’oportunitat de discutir i de compartir coneixements a nivell internacional, amb un total de 311 assistents de 21 països de 4 continents. A més, hi va haver una elevada participació de viròlegs espanyols joves. 

Joaquim Segalés
Departament de Sanitat i d'Anatomia Animals
Universitat Autònoma de Barcelona
Institut de Recera i Tecnologia Agroalimentàries - Centre de Recerca en Sanitat animal (IRTA-CReSA)

Referències

Akkina R, et al. 2019 meeting of the global virus network. Antiviral Res 2019 - Review. Among authors: Segales J. PMID 31697957. https://doi.org/10.1016/j.antiviral.2019.104645

Global Virus Network, (GVN)
www.gvn.org

Sociedad Española de Virología (SEV)
http://sevirologia.es/

 
View low-bandwidth version