• UABDivulga
22/06/2015

Producció d’amiloides bacterians lliures de toxines

cossos bacterians sense endotoxines nova
Els cossos d’inclusió o amiloides són agregats de proteïnes nanoestructurades produïdes a l’interior d’una cèl·lula, freqüents en determinats bacteris, i amb interessants aplicacions biomèdiques, com ara l’alliberament de fàrmacs proteics. Fins ara, l’ús dels cossos d’inclusió estava limitat per la presència de toxines pròpies de les cèl·lules bacterianes que els produïen. Un estudi ha desenvolupat diverses soques d’Escherichia coli sense aquestes toxines a partir de les quals s’ha pogut produir amiloides lliures de contaminants potencialment perillosos.
Cossos d’inclusió bacterians produïts en enterobacteris lliures d’endotoxines.

Els cossos d’inclusió bacterians són materials proteics nanoestructurats produïts de manera econòmica en bacteris i amb aplicacions biomèdiques molt interessants, incloent-hi l’alliberament de fàrmacs proteics i com a topografies biofuncionals.
 
Els cossos d’inclusió pertanyen a la categoria recentment identificada d’amiloides no tòxics i funcionals que actuen com biomimètics de glàndules secretores en el sistema endocrí. Aquests materials combinen l’alliberament de la proteïna funcional amb una alta estabilitat mecànica. No obstant això , els usos dels cossos d’inclusió poden ser limitats en gran mesura per la presència d’endotoxines residuals que provenen de les cèl·lules bacterianes productores.
 
En col·laboració amb el Prof. Uwe Mamat, del Leibniz-Center for Medicine and Biosciences, a Borstel, Alemanya, que ha desenvolupat diverses soques d’Escherichia coli deficients en el lipopolisacàrid de la paret cel·lular, hem produït i caracteritzat cossos d’inclusió funcionals en soques K-12 lliures d’endotoxines.
 
Les nostres dades indiquen que aquests materials, lliures de contaminants potencialment perillosos, mantenen tant l’estabilitat mecànica com les seves propietats biològiques (incloent la penetrabilitat cel·lular) que els fan atractius per al seu ús en les interfícies biològiques. Aquestes dades indiquen, doncs, que les soques del Prof. Mamat són adients per a ser utilitzades com a fàbriques bacterianes per a la producció de materials proteics totalment biocompatibles i altament flexibles basats en amiloides funcionals.


Fabián Rueda
Olivia Cano-Garrido
Joaquin Seras-Franzoso
Elena García-Fruitós

Antonio Villaverde
Institut de Biotecnologia i de Biomedicina "Vicent Villar Palasí" (IBB)

Referències

Rueda, F.; Cano-Garrido, O.; Mamat, U.; Wilke, K.; Seras-Franzoso, J.; García-Fruitós, E.; Villaverde, A. Production of functional inclusion bodies in endotoxin-free Escherichia coli. Applied Microbiology and Technology. 2014, vol. 98, num. 22, p. 9229-9238. doi: 10.1007/s00253-014-6008-9.

 
View low-bandwidth version