• UABDivulga
02/10/2015

La Salut Mental: un repte global al segle XXI

La Salut Mental: un repte global al segle XXI
El dia 10 d'octubre se celebra el Dia Internacional de la Salut Mental, amb la finalitat de sensibilitzar al món sobre la realitat d'aquest àmbit de la salut. Des de la Universitat Autònoma de Barcelona, la xarxa d'investigadors que conformen la CORE en Salut Mental cerca abordar des de la recerca, i amb un enfocament traslacional, els reptes inherents a les diferents etapes de la cadena de valor de la Salut Mental.

La Salut Mental abasta el nostre benestar emocional, social i psíquic i com a tal, és indispensable vetllar per ella en totes i cadascuna de les etapes de la vida. Els nombres, no obstant això, no aporten dades esperançadores. Segons l'OMS, una quarta part de la població mundial sofrirà algun trastorn mental al llarg de la seva vida. En un altre estudi, sobre la càrrega global de malalties, s'ha evidenciat que la patologia mental representa el major cost sanitari a nivell global, i que aquest cost va en augment, de manera que en el 2030 es calcula que superarà els US$ 6 trilions a l'any (més que el cost de la diabetis, el càncer i les malalties pulmonars juntes). La immensa càrrega sanitària i econòmica s'explica en part amb pel fet que pràcticament la meitat dels trastorns mentals comencen ja en la joventut i que patir-los, augmenta al seu torn el risc d'altres patologies cròniques. Potser per això diu la saviesa popular que “sense salut mental, no hi ha salut.”

Aportar solucions a un problema multifactorial complex, que afecta de forma dramàtica la nostra societat i que té un enorme impacte econòmic, requereix una aproximació des de diversos fronts, sent la recerca un d'ells. Per això, des de la Universitat Autònoma de Barcelona, s'ha apostat per conjuminar esforços i recursos amb l'objectiu de contribuir a la ingent tasca d'aportar solucions innovadores en l'àmbit de la Salut Mental. Així neix la CORE en Salut Mental, una xarxa d'investigadors treballant, cadascun des de la seva àrea de coneixement, per abordar amb un enfocament traslacional els reptes inherents a les diferents etapes de la cadena de valor de la Salut Mental.
 
La recerca en Salut, i la Salut Mental no és una excepció, només té sentit en la mesura que s'aconsegueixin validar els resultats i traslladar-los a la societat. És per això que la interacció dels investigadors, tant amb el teixit productiu com amb el tercer sector, és absolutament indispensable, i com tal ha de ser part del nostre dia a dia. El repte final és aconseguir aportar a la societat respostes, eines i solucions a qüestions fonamentals, com per exemple quins són els factors que fan algú més vulnerable o resistent a la patologia mental; o quins són aquells biomarcadors que ens permetran diagnosticar més ràpida i precisament; o com optimitzar el seguiment de l'evolució del pacient – utilitzant, per exemple, les noves tecnologies…

Al cap i a la fi, l'objectiu últim, la raó de ser, de la recerca en Salut Mental és, i ha de seguir sent, aconseguir el benestar de la persona.

Margarita Navia
Coordinadora de la CORE en Salut Mental
Margarita.Navia@uab.cat

Roser Nadal
Vicedirectora del INc, Investigadora Icrea Acadèmia i membre de la CORE en Salut Mental
Roser.Nadal@uab.cat

Referències

http://www.who.int/mental_health/world-mental-health-day/2015/en/

Murray CJL, Lopez AD. The Global Burden of Disease: A Comprehensive Assessment of Mortality and Disability from Diseases, Injuries and Risk Factors in 1990 and Projected to 2020. Geneva, Switzerland;World Health Organization, 1996.

Whiteford HA, Degenhardt L, Rehm J, Baxter AJ, Ferrari AJ, Erskine HE,
Charlson FJ, Norman RE, Flaxman AD, Johns N, Burstein R, Murray CJ, Vos T. Global burden of disease attributable to mental and substance use disorders: findings from the Global Burden of Disease Study 2010. Lancet. 2013;382(9904):1575-86.

 
View low-bandwidth version