• UABDivulga
18/11/2022

FURENPOL: sintetitzant el PEF, un polímer biobasat alternatiu al PET

Ampolles d'aigua de plàstic PET

Actualment, dins del sector dels polièsters, el PET és un dels plàstics més utilitzats, encara que no és sostenible. FURENPOL, un nou projecte finançat pel MCIN i la Unió Europea i coordinat pel CSIC on participa la universitat, pretén estudiar el desenvolupament d'un procés enzimàtic de síntesi de PEF, un biobasat alternatiu al PET.

Istock/SergeyKlopotov

La sostenibilitat dels materials plàstics implica dos conceptes: tenir un origen renovable i ser de naturalesa reciclable. Malauradament, ambdues condicions estan lluny de ser assolides per la indústria actual. Al sector de polièsters, el PET (tereftalat de polietilè), un dels plàstics més utilitzats, és d’origen petroquímic. Afortunadament, el PEF (furandicarboxilat de polietilè) s’està perfilant com una alternativa biobasada al PET. La biocatàlisi enzimàtica pot contribuir a la viabilitat industrial i mediambiental dels bioplàstics amb tecnologies d’última generació per a la síntesi i el reciclatge dels seus precursors i polímers. Pel PEF i altres polímers furànics, es poden dissenyar enzims de tipus esterasa per reaccions de despolimerització específiques. A més, ses poden fer servir enzims de tipus oxidasa com a alternatives selectives i ambientalment amigables per a convertir el HMF (5-hidroximetilfurfural) obtingut de la biomassa en FDCA (àcid 2,5-furandicarboxílic) com precursor del PEF.

Al projecte FURENPOL es combina als actors necessaris per portar a terme els estudis necessaris per al desenvolupament d’un procés enzimàtic de síntesi de PEF així com el seu posterior procés de reciclatge. El consorci està compost per representants de la investigació i la indústria en els sectors de la biotecnologia i els plàstics. El projecte està coordinat pel CSIC (Centro de Investigaciones Biológicas-CIB) amb experiència en enzims industrials. La resta de membres inclou al Barcelona Supercomputing Center (BSC), que aporta la seva experiència en supercomputació, i a l’empresa NostrumBioDiscovery (NBD), que aporta la seva experiència en el disseny de proteïnes pel seu ús comercial (en aquest cas en el sector plàstic) i la valorització de la biotecnologia. L’avaluació de les aplicacions per a la síntesi enzimàtica i el reciclatge dels precursors i polímers plàstics serà duta a terme per l’Instituto Tecnológico del Plástico AIMPLAS, que actuarà com a enllaç amb les empreses UNEMSA (interessada en adhesius furànics), ACTECO (una companyia de reciclatge de plàstics) i l’anteriorment mencionada NBD.

El grup d’Enginyeria de Bioprocessos i Biocatàlisi Aplicada així com la Planta Pilot de Fermentació del departament d’Enginyeria Química, Biològica i Ambiental de la UAB seran els encarregats d’optimitzar la producció d’enzims i les reaccions clau.

11 investigadors al laboratori fent-se una foto de grup.Grup d’Enginyeria de Bioprocessos i Biocatàlisi Aplicada de la UAB involucrat en el FURENPOL (Esquerra) i Darly Concha Núñez, estudiant de doctorat del projecte FURENPOL i investigadora del grup d’Enginyeria de Bioprocessos i Biocatàlisi Aplicada (Dreta).

Marina Guillén

Grup d’Enginyeria de Bioprocesos i Biocatàlisi Aplicada

Departament d’Enginyeria Química, Biològica i Ambiental

Universitat Autònoma de Barcelona

 

Referències

Proyecto PLEC2021-007690 financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y por la Unión Europea NextGenerationEU/PRTR

Logo del Ministerio de Ciencia e Innovación, UE, Plan de RTR i Agencia Estatal de Investigación

Logo del projecte FURENPOL

 
View low-bandwidth version