• UABDivulga
13/04/2018

3Q Lesley Bartlett

Professora d’Estudis de Política Educativa a l'Escola d'Educació de la Universitat de Wisconsin - Madison. Destacada antropòloga, les seves principals àrees d'interès són els estudis d'alfabetització, la migració i el desenvolupament professional d'educadors. Una de les seves contribucions més rellevants és la formalització d'una metodologia comparativa de recerca d'estudis de casos.

Autor: Institut de Ciències de l'Educació i Àrea de Comunicació i de Promoció. 

 
View low-bandwidth version