Consejo de Gobierno

Comisiones del Consejo de Gobierno

Las comisiones actuales del Consejo de Gobierno son las siguientes:

  • Comisión de Asuntos Académicos
  • Comisión de Asuntos de Estudiantes
  • Comisión de Economía y de Organización
  • Comisión de Investigación
  • Comisión de Doctorado
  • Comisión de Personal Académico
  • Comisión de Política Lingüística
  • Comisión de Transferencia de Conocimientos y Proyectos Estratégicos
  • Comisión de Reclamaciones

Miembros

PRESIDENT
Lafuente Sancho, Francisco Javier Rector
Membres nats del Consell de govern
Zapater Duque, Esther Secretària general
Tintoré Balasch, Jaume Gerent
Membres de la comunitat universitària designats pel rector
Valdés Gázquez, María Vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent
Luzón Fernández, Virginia Vicerectora de Comunicació i de Promoció
Vendrell Roca, Josep Vicerector d’Organització
Sánchez Bonastre, Armand Vicerector de Recerca i de Transferència
Carrassón López de Letona, Maite Vicerectora de Qualitat i d'Acreditació Acadèmica
Ramos Morilla, Xavier Vicerector d’Economia
Sebastián Pérez, Rosa María

Vicerectora d’Innovació i de Projectes Estratègics

Martínez Muñoz, Màrius Vicerector de Relacions Internacionals
Feliu Martínez, Laura Degana de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Branchadell Gallo, Albert Degà de la Facultat de Traducció i d’Interpretació
Rovira Faixa, Tatiana Degana de la Facultat de Psicologia
Martín Ibáñez, Maria Teresa Degana de la Facultat de Veterinària
Fossas Espadaler, Enric Degà de la Facultat de Dret
Guerrero Menéndez, Eloi Estudiant
Montesinos Andrade, Juan Personal d’administració i serveis
Representants escollits o designats d'entre els degans, directors de centre, directors de departament i d'institut universitari
Fonollosa Pla, Vicent Degà de la Facultat de Medicina
Carbonell Manils, Joan Degà de la Facultat de Filosofia i Lletres
Farrés Vicén, Jaume Degà de la Facultat de Biociències
Vilanova Arbós, Ramón Director de l'Escola d'Enginyeria
Bertrán Tarrés, Marta Degana de la Facultat de Ciències de l'Educació
Garcia Alonso, Gemma Degana de la Facultat de Ciències
Sala Lorda, Héctor Degà de la Facultat d'Economia i Empresa
Recoder Sellarés, Maria José Degana de la Facultat de Ciències de la Comunicació
Broto Blanco, Carlos Director del Departament de Matemàtiques
Suplent:  Teixell Càcharo, Antoni Director del Departament de Geologia
Badia Perpinyà, Anna Directora  del Departament de Geografia
Suplent:  Iglesias Fonseca, Josep Antoni Director del Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana
Cabré Monné, Teresa Directora del Departament de Filologia Catalana
Suplent: Garriga Escribano, Cecili Director del Departament de Filologia Espanyola
Bodelón González, Encarna Directora del Departament de Ciència Política i de Dret Públic
Suplent:  Navas Navarro, Susana Directora del Departament de Dret Privat
Molinero Egea, Maria Amalia Directora del Departament deBiologia Cel·lular, de Fisiologia i d’Immunologia
Suplent: Pérez Hernández, José Francisco Director del Departament de Ciència Animal i dels Aliments
Bernabeu Tamayo, M. Dolors Directora del Departament d'Infermeria
Suplent: De la Osa Chaparro, Núria Directora del Departament de Psicologia Clínica i de la Salut
Gabarrell Durany, Xavier Director de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA)
Suplent: Giraldo Arjonilla, Jesús Director de l'Institut de Neurociències (INc)
Membres elegits pel Claustre
Anduiza Perea, Eva Professora del sector A
Baeza Labat, Juan Antonio Professor del sector A
Perceval Verde, José María Professor del sector A
Lloret Maya, Francisco Professor del sector A
Sorribes Gomis, Joan Professor del sector A
Suriñach Cornet, Santiago Professor del sector A
Ysàs Solanes, Pere Professor del sector A
Padrós Castells, Marta Professora del sector B
Verge Mestre, Xavier Professor del sector B
Vacant Professor del sector B
Vacant Professor del sector B
Vacant Professor del sector B
Amat Sorando, Roser Estudiant
Coll Camps, Ivet Estudiant
Garcia Castellarnau,Clara Estudiant
Rodriguez Calado, Sergi Estudiant de doctorat
Roger i Anglada, Laura               Estudiant
Satoca Figueras, Berta           Estudiant
Castaños Moreno, Ernesto Personal d'Administració i Serveis
Pompas Alcaraz, Andreu Personal d'Administració i Serveis
Membres elegits pel Consell Social
Masfurroll Lacambra, Gabriel President del Consell Social
Nadal Vicens, Tania Representant del Consell Social
Serra Pagès, Mariona Representant del Consell Social
Amb veu i sense vot
Vacant