Conoce la UAB Apuesta por el conocimiento y la innovación

Consejo de Gobierno

Comisiones del Consejo de Gobierno

Las comisiones actuales del Consejo de Gobierno son las siguientes:

  • Comisión de Asuntos Académicos
  • Comisión de Asuntos de Estudiantes
  • Comisión de Economía y de Organización
  • Comisión de Investigación
  • Comisión de Doctorado
  • Comisión de Personal Académico
  • Comisión de Política Lingüística
  • Comisión de Transferencia de Conocimientos y Proyectos Estratégicos
  • Comisión de Reclamaciones

Miembros

President
Lafuente Sancho, Francisco Javier Rector
Membres nats del Consell de govern
Zapater Duque, Esther Secretària general
Tintoré Balasch, Jaume Gerent
Membres de la comunitat universitària designats pel rector
Valdés Gázquez, María Vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent
Sánchez Bonastre, Armand Vicerector de Recerca i de Transferència
Morente Valero, Francisco José Vicerector de Personal Acadèmic
Galán Mañas, Isabel Vicerectora d’Alumnat i d’Ocupabilitat
Vendrell Roca, Josep Vicerector d’Organització
Martínez Muñoz, Màrius Vicerector de Relacions Internacionals
Luzón Fernández, Virginia Vicerectora de Comunicació i de Promoció
Serradell Pumareda, Olga Degana de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Branchadell Gallo, Albert Degà de la Facultat de Traducció i d’Interpretació
Rovira Faixa, Tatiana Degana de la Facultat de Psicologia
Martín Ibáñez, Maria Teresa Degana de la Facultat de Veterinària
Fossas Espadaler, Enric Degà de la Facultat de Dret
Druguet Tantiñà, Elena Personal acadèmic
Montesinos Andrade, Juan Personal d’administració i serveis
Halhoul el Harrak, Salma Estudiant
Representants escollits o designats d'entre els degans, directors de centre, directors de departament i d'institut universitari
Fonollosa Pla, Vicent Degà de la Facultat de Medicina
Freixas Alas, Margarita Degana de la Facultat de Filosofia i Lletres
Farrés Vicén, Jaume Degà de la Facultat de Biociències
Vilanova Arbós, Ramón Director de l'Escola d'Enginyeria
Bertrán Tarrés, Marta Degana de la Facultat de Ciències de l'Educació
Garcia Alonso, Gemma Degana de la Facultat de Ciències
Panadés Martí, Judith Degana de la Facultat d'Economia i Empresa
Recoder Sellarés, Maria José Degana de la Facultat de Ciències de la Comunicació
Martín Castillo, Margarita Directora del Departament de Sanitat i Anatomia Animals
Suplent:  Teixell Càcharo, Antoni Director del Departament de Geologia
Badia Perpinyà, Anna Directora  del Departament de Geografia
Suplent:  Iglesias Fonseca, Josep Antoni Director del Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana
Garriga Escribano, Cecili Directora del Departament de Filologia Espanyola
Suplent: Cabré Monné, Teresa Director del Departament de Filologia Catalana
Bodelón González, Encarna Directora del Departament de Ciència Política i de Dret Públic
Suplent:  Pàmies Rovira, Jordi Director del Departament de Teories de l’Educació i Pedagogia Social
Molinero Egea, Maria Amalia Directora del Departament deBiologia Cel·lular, de Fisiologia i d’Immunologia
Suplent: Margalef Burrull, Tomàs Manuel Director del Departament d’ Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius
Bernabeu Tamayo, M. Dolors Directora del Departament d'Infermeria
Suplent: De la Osa Chaparro, Núria Directora del Departament de Psicologia Clínica i de la Salut
Gabarrell Durany, Xavier Director de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA)
Suplent: Giraldo Arjonilla, Jesús Director de l'Institut de Neurociències (INc)
Membres elegits pel Claustre
Anduiza Perea, Eva Professora del sector A
Baeza Labat, Juan Antonio Professor del sector A
Fernández Gimeno, Ester Professora del sector A
Foguet i Boreu, Francesc Professor del sector A
Gibert González, Isidre Professor del sector A
Palet Ballús, Cristina Professora del sector A
Ysàs Solanes, Pere Professor del sector A
Pellicer Cardona, Isabel Professora del sector B
Rivera del Alamo, Maria Montserrat Professora del sector B
Vallès Muñío, Daniel Professor del sector B
Verge Mestre, Xavier Professor del sector B
Vacant Professor del sector B
Giralt Planas, Queralt Estudiant
Guerrero Menéndez, Eloi Estudiant de doctorat
Molló Henao, Ariadna Estudiant
Picart Royo, Gina Estudiant 
Sanchez Yvern, Bernat Estudiant
Simó Bosch, Núria Estudiant
Castaños Moreno, Ernesto Personal d'Administració i Serveis
Pompas Alcaraz, Andreu Personal d'Administració i Serveis
Membres elegits pel Consell Social
Masfurroll Lacambra, Gabriel President del Consell Social
Nadal Vicens, Tania Representant del Consell Social
Serra Pagès, Mariona Representant del Consell Social
Amb veu i sense vot
de Alcántara-García Briones, Pedro Cap del Gabinet Jurídic