Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes

Producció científica

El personal docent i investigador del departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes desenvolupa una intensa activitat de recerca que s’organitza fonamentalment a través de projectes de recerca competitius i de grups de recerca reconeguts.

A la pàgina de Producció Científica de la UAB podeu consultar la producció cientìfica del departament, donant així visibilitat de la nostra recerca a la comunitat científica internacional, empreses, organitzacions finançadores i públic en general.