Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes

Personal Tècnic, de Gestió i d'Administració i Serveis

Gestora

Susana Ferrer Argelich

Personal administratiu 

Chari Torreño Valle

Cristina Gómez Sánchez

María Morales Perales

Tècnic de laboratori

Ernesto Díaz Prieto

Tècnica superior de suport a la recerca

Mónica Gutiérrez Sarmiento