Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes

Personal Docent i Investigador

El personal docent i investigador del departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes es distribueix en tres unitats.  

Unitat de Telecomunicació

Les dades de contacte del personal docent i investigador de la unitat de Telecomunicació al Directori de la UAB.

Unitat d'Enginyeria de Sistemes 

Les dades de contacte del personal docent i investigador de la unitat d'Enginyeria de Sistemes al Directori de la UAB.

Uniat de Logística i Aeronàutica

Les dades de contacte del personal docent i investigador de de la unitat de Logística i Aeronàutica al Directori de la UAB.