Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes

Currículum del director del departament

Dr. Carles Pedret Ferré

Professor Titular

Docència 

Robòtica a la ciutat intelígent

Programació d'aplicacions a internet

Recerca

Control i estratègies d'operació per a plantes de tractament d'aigües residuals

Publicacions recents

Revistes internacionals 

  1. Santín I., R. Vilanova, C. Pedret and M. Barbu. New approach for regulation of the internal recirculation flow rate by fuzzy logic in biological wastewater treatments. ISA Transactions. 2022, vol. 120, Pages 167-189. 

  2. Santín I., R. Vilanova, C. Pedret and M. Barbu. Global Internal Recirculation Alternative Operation to Reduce Nitrogen and Ammonia Limit Violations and Pumping Energy Costs in Wastewater Treatment Plants. Processes. 2020, 8(12), 1606.

  3. Santin I., M. Barbu, C. Pedret, R. Vilanova. Control strategies for nitrous oxide emissions reduction on wastewater treatment plants operation. Water Research, 2017, 125: 466-477.

Llibres

  1. Alcántara S., R. Vilanova and C. Pedret. PID Tuning: A Modern Approach via the Weighted Sensitivity Problem. CRC Press. 2020. 
  2. Santin I., C.Pedret, R. Vilanova. Control and decision strategies in wastewater treatment plants for plant operation improvement. Springer. 2017.

Gestió

Director del departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes (des de 2019)

Coordinador de la unitat d'Enginyeria de Sistemes (del 2014 al 2019)

Coordinador de Tercer Cicle (del 2004 al 2009)