Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes

El departament

Els departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes es va crear el 19 de desembre de 2001. Està adscrit a l’Escola d’Enginyeria de la Universitat Autònoma de Barcelona i té seu al campus de Bellaterra i al campus de Sabadell. Integra les àrees de coneixement de Teoria del Senyal i Comunicacions, Enginyeria de Sistemes i Automàtica i Enginyeria i Infraestructures del Transport.

Imatge del rètol del departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes

En l’àmbit de la docència, coordina els ensenyaments de la seva competència en diverses titulacions de l’Escola d’Enginyeria, organitza i desenvolupa estudis de màster i participa en la coordinació i el desenvolupament d’un programa de doctorat interdepartamental.

El departament promou i dona suport a les activitats i iniciatives de recerca i transferència de coneixements del seu personal acadèmic i investigador.