Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Departament de Psicobiologia i de Metodologia de les Ciències de la Salut

Unitats

El Departament de Psicobiologia i de Metodologia de les Ciències de la Salut, creat el 1995, és l'estructura bàsica encarregada d'estructurar i desenvolupar la docència i la recerca de les dues unitats que l'integren:

  • Psicobiologia
  • Metodologia de les Ciències del Comportament.