Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Departament de Psicobiologia i de Metodologia de les Ciències de la Salut

Personal

El Departament de Psicobiologia i Metodologia de Ciències de la Salut s'organitza sobre els dos àmbits de coneixement del seu nom i les dues unitats que l'integren estan formades per docents i investigadors/res en formació (pre i postdoctorals), que ofereixen una docència plenament actualitzada en els seus mètodes i continguts, i línies de recerca que es renoven contínuament, així com el personal d’administració i serveis adscrits.

Les dades de contacte de tot el personal del departament estan disponibles al Directori.