Vés al contingut principal

Organització

El Departament de Psicobiologia i de Metodologia de les Ciències de la Salut, creat el 1995, és l'estructura bàsica encarregada d'estructurar i desenvolupar la docència i la recerca de les dues unitats que l'integren:

  • Psicobiologia
  • Metodologia de les Ciències del Comportament.

Aquest departament s'organitza sota la direcció d'un equip de govern, constituït per un director/a i un secretari/a, així com diverses comissions i coordinacions que vetllen pel seu correcte funcionament.

Equip de direcció:
Directora: Margalida Coll Andreu
Secretari del Departament: Albert Bonillo Martín

Coordinació:
Coordinadora de la Unitat de Psicobiologia: Meritxell Torras Garcia
Coordinador de la Unitat de Metodologia de les Ciències del Comportament: Jaume Vives Brosa