Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Departament de Geografia

Comissió de Convivència de la UAB

15 març 2024
Compartir per Whatsapp Compartir per e-mail

La Comissió de Convivència de la UAB vetlla perquè els conflictes que sorgeixin entre els membres de la comunitat universitària es puguin resoldre a través de mitjans alternatius de resolució de conflictes.

Imatge Comissio convivencia

 

La comissió està  formada per tres representants del personal docent i investigador, tres representants del personal tècnic i de gestió d’administració i serveis i tres representants de l’alumnat, i té com a principals funcions:

  • Canalitzar les iniciatives i propostes per millorar la convivència a la Universitat, i formular propostes en aquest àmbit
  • Promoure la utilització del mecanisme de mediació per mirar de donar resposta que puguin plantejar-se per vulneració de les Normes de convivència (aprovades per acord del Consell de Govern de 16 de març de 2023)
  • Proposar l’òrgan o persona responsable de la mediació a les parts d’un conflicte de convivència, que l’hauran d’acceptar explícitament.
  • Tramitar el procediment de mediació com a alternativa al règim sancionador dels estudiants, d’acord amb les competències de la Comissió.

 

Dins de