Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Departament d'Empresa

Doctorats

L'equip docent del departament imparteix docència i participa en la gestió dels següents doctorats: 

Doctorat en Economia, Organització i Gestió (Business Economics)

El programa de doctorat en EconomiaOrganització i Gestió / PhD in Economics Management and Organization (DEMO) és un doctorat interuniversitari fruit de la col·laboració entre la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Pública de Navarra i la Universitat de les Illes Balears. El doctorat té una forta orientació internacional i un alt compromís en la generació de coneixement socialment rellevant que permeti millorar la gestió actual de les empreses i el seu grau de compromís social.

Doctorat en Creació i Gestió d'Empreses

El programa de doctorat en Creació i Gestió d’Empreses / IDEM està dedicat a promoure recerca competitiva a nivell internacional que produeixi aportacions científicament rellevants i generi nou coneixement socialment útil en les àrees de Gestió i Economia de l'Empresa. 

Informació complementària