Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Departament d'Empresa

Reglament

Aprovat per acord del Consell de Govern de 29 de setembre de 2004 i modificat pels acords de 17 de juliol de 2013 i de 27 d'octubre de 2022.

Documents

Reglament del departament d'Empresa