Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Departament d'Empresa

Producció científica

Al Portal de Recerca de Catalunya podreu trobar els investigadors i investigadores del Departament d'Empresa, les seves publicacions, tesis, grups i projectes de recerca que donen visibilitat del seu treball a la comunitat científica internacional, empreses, organitzacions finançadores i públic en general, facilitant així l'accés obert a la producció científica. 

També podeu accedir a les dades dels investigadors i investigadores del Departament d'Empresa mitjançant EGRETA, software versàtil, interoperable i configurable que permet gestionar la recerca des de l’inici fins al final del seu cicle de vida, mantenint actualitzades les dades de publicacions i altres activitats de recerca realitzades pel personal investigador.

EGRETA facilita la connexió entre activitats de recerca, potencia la visibilitat de la comunitat investigadora i propicia la transparència de les dades.