Modificacions i anul.lacions de matrícula

En aquest apartat trobareu la informació corresponent als criteris i períodes de modificació de matrícula de la Facultat de Ciències de l'Educació.

Curs 2017/2018

Anul·lació de la matrícula


La data límit per a sol·licitar l'anul·lació de la matrícula serà el dia 3 de novembre de 2017. La sol.licitud l’haureu de presentar a la Gestió Acadèmica del centre.

Automodificació de Matrícula

Consulta aquí en quins casos podràs tramitar l'automodificaicó de la matrícula.

Modificació de Matrícula

En aquest apartat trobareu la informació corresponent als criteris i períodes de modificació de matrícula de la Facultat de Ciències de l'Educació.

Criteris:

Consulta'ls aquí

Manual per l'automodificació de matrícula:

Consulta aquí les pantalles d'automodificació de matrícula.

Períodes de sol.licitud:

Primer termini

Ampliacions, canvis i anul·lacions d’assignatures: del 18 de setembre al 6 d’octubre de 2017.

(1) Del 18 al 27 de setembre: els alumnes que acompliu amb els requisits establerts als criteris de la Facultat haureu de formalitzar la modificació de la matrícula per via telemàtica, a través del portal web de Secretaria virtual: http://sia.uab.cat→ALUMNES: Automodificació de matrícula

Durant aquest termini podreu accedir a aquest servei tantes vegades com vulgueu i serà la mateixa aplicació la que us informarà en el moment si aquella modificació és possible o no. Excepte els estudiants del Grau en Educació Primària que no podran utilitzar aquest autoservei.

Els estudiants que no pugueu utilitzar aquest servei d’acord amb els canvis o situacions recollides als criteris de la Facultat, podreu sol.licitar la modificació de matrícula de manera presencial, a la Gestió Acadèmica del centre. En aquest cas podreu consultar la resolució a partir del 5 d’octubre del 2017, a través del portal web de Secretaria virtual: http://sia.uab.cat→ALUMNES: Consulta i reimpressió de matrícula. Les resolucions denegatòries s'informaran a través del correu electrònic (e-campus.uab.cat) perquè passeu a recollir-les per finestreta.


 (2) Del 28 de setembre al 6 d’octubre: un cop finalitzat el termini d’automodificació de matrícula, els estudiants que no hagin pogut realitzar la modificació desitjada per trobar-se amb grups tancats, podran passar a sol.licitar la modificació de matrícula de manera presencial d’acord amb requisits establerts als criteris de la Facultat. La sol.licitud l’haureu de presentar a la Gestió Acadèmica del centre.

En aquest cas podreu consultar la resolució a partir del 16 d’octubre de 2017, a través del portal web de Secretaria virtual: http://sia.uab.cat→ALUMNES: Consulta i reimpressió de matrícula.
Les resolucions denegatòries s'informaran a través del correu electrònic (e-campus.uab.cat) perquè passeu a recollir-les per finestreta.

Segon termini

PERÍODE EXTRAORDINARI

Matriculació o anul·lació d’assignatures de pràctiques del 2n. quadrimestre, termini de sol·licitud, de manera presencial: durant la primera quinzena de desembre.

PERÍODE ORDINARI

Canvis i anul·lacions d’assignatures del 2n. quadrimestre, termini de sol·licitud: del 12 al 23 de febrer 2018.

(1) Del 12 al 16 de febrer: els alumnes que acompliu amb els requisits establerts als criteris de la Facultat haureu de formalitzar la modificació de la matrícula per via telemàtica, a través del portal web de Secretaria virtual: http://sia.uab.cat→ALUMNES: Automodificació de matrícula

Durant aquest termini podreu accedir a aquest servei tantes vegades com vulgueu i serà el mateix aplicatiu qui us informarà en el moment si aquella modificació és possible o no.

Els estudiants que no pugueu utilitzar aquest servei d’acord amb els canvis o situacions recollides als criteris de la Facultat, podreu sol.licitar la modificació de matrícula de manera presencial, a la Gestió Acadèmica del centre. En aquest cas podreu consultar la resolució a partir de 22 de febrer de 2018, a través del portal web de Secretaria virtual: http://sia.uab.cat→ALUMNES: Consulta i reimpressió de matrícula. Les resolucions denegatòries s'informaran a través del correu electrònic (e-campus.uab.cat) perquè passeu a recollir-les per finestreta.

 (2) Del 19 al 23 de febrer: un cop finalitzat el termini d’automodificació de matrícula, els estudiants que no hagin pogut realitzar la modificació desitjada per trobar-se amb grups tancats, podran passar a sol.licitar la modificació de matrícula de manera presencial d’acord amb requisits establerts als criteris de la Facultat. La sol.licitud l’haureu de presentar a la Gestió Acadèmica del centre.

En aquest cas podreu consultar la resolució a partir de l'1 de març del 2018, a través del portal web de Secretaria virtual: http://sia.uab.cat→ALUMNES: Consulta i reimpressió de matrícula.
Les resolucions denegatòries s'informaran a través del correu electrònic (e-campus.uab.cat) perquè passeu a recollir-les per finestreta.