Preguntes freqüents Mencions

 1. Què és una menció?
 2. Vull cursar una menció en els estudis de Grau en Educació Primària Llengües Estrangeres. Puc fer l’elecció des de preinscripció universitària?
 3. Com es sol·licita i s’assigna una menció?
 4. Quins crèdits he de superar per a obtenir una menció?
 5. S’estableixen requisits d’accés per cursar alguna de les mencions?
 6. Tinc reconegudes assignatures del Grau per haver cursat un CFGS. Puc fer una menció?
 7. Tinc dues assignatures de la menció d’Educació Física reconegudes i no he obtingut plaça en aquesta menció, quants crèdits haig de cursar per ser generalista?
 8. Si tinc crèdits optatius reconeguts per activitats no programades en el pla d’estudis, em pot afectar a l’hora de fer una menció?
 9. Què és un mínor?
 
1. Què és una menció?
 
És un itinerari o intensificació curricular  que es pot configurar en els estudis de Grau, i tenen la consideració de crèdits optatius i  formen part del total de crèdits necessaris per obtenir el títol.
 
S’acredita al SET (suplement europeu al títol) i al títol.
 
2. Vull cursar una menció en els estudis de Grau en Educació Primària Llengües Estrangeres. Puc fer l’elecció des de preinscripció universitària?
 
No: tant la sol·licitud, com l’assignació de la menció es realitza durant el transcurs dels estudis.
 
3. Com es sol·licita i s’assigna una menció?
 
Cada titulació estableix un procediment per assignar la menció.
 
4. Quins crèdits he de superar per a obtenir una menció?
 
Per obtenir una menció has de superar els 30 crèdits optatius (5 assignatures optatives de 6 crèdits cadascuna) que conformen la menció.
 
Consulta en el Pla d’Estudis del teu Grau les diferents mencions incloses als estudis.

5. S’estableixen requisits d’accés per cursar alguna de les mencions?
 
: en determinades mencions s’estableixen requisits d’accés.                              

Pots consultar-los en la informació del Grau en Educació Primària i del Grau en Educació Infantil.

6. Tinc reconegudes assignatures del Grau per haver cursat un CFGS. Puc fer una menció?
 
Has de tenir en compte si acompleixes els requisits d’accés a la menció (si fos el cas) i obtenir plaça.
 
Ja que en cas positiu per poder obtenir la menció hauràs de tenir en compte si el reconeixement inclou o no assignatures optatives del pla d’estudis.
 
Si no inclou optatives, cap problema, hauràs de cursar les optatives de la menció.
 
Ara bé, si el reconeixemetn de CFGS inclou assignatures optatives et pots trobar en dues situacions:
-Si les optatives reconegudes formen part de la menció hauràs de cursar la resta d’optatives de la menció.
-Si les optatives reconegudes no formen part de la menció, tens dues possibilitats:

   1a-Cursar les assignatures optatives de la menció, sempre i quan entre les optatives reconegudes pel CFGS i les optatives de la menció no excedeixis en més de 6 els crèdits optatius finalment obtinguts.
   2a-Desestimar cursar la menció i completar l’optativitat establerta al pla d’estudis de la titulació:
Cursant assignatures de l’oferta d’optatives d’itinerari i en programes de mobilitat, o
Cursant activitats no programades en el pla d’estudi (de l’oferta de la UAB) i formació en terceres llengües.
 
7. Tinc dues assignatures de la menció d’Educació Física reconegudes i no he obtingut plaça en aquesta menció, quants crèdits haig de cursar per ser generalista?
 
En el cas del Grau en Educació Primària has de superar 30 crèdits optatius, si ja tens 12 reconeguts, per completar els crèdits restants tens dues possibilitats:
 
 • Cursar assignatures de l’oferta d’optatives d’itinerari i en programes de mobilitat.
 • Cursar activitats no programades en el pla d’estudi (de l’oferta de la UAB) i formació en terceres llengües.
 
8. Si tinc crèdits optatius reconeguts per activitats no programades en el pla d’estudis, em pot afectar a l’hora de fer una menció?
 
que et pot afectar.
 
Cal que tinguis en compte:
 
-       A cada pla d’estudis s’estableix  un número de crèdits optatius que cal superar i que varia segons la titulació
-       Una menció s’assoleix quan tens superades les assignatures que la conformen; un total de 30 crèdits optatius.
-       A més la universitat permet a l’estudiant excedir amb un màxim de 6 crèdits, els crèdits optatius configurats al pla d’estudis.
 
Cas pràctic 1:
Alumne del Grau en Educació Primària que ha cursat l’activitat de Director d’Activitats de Lleure Infantils i Juvenils en curs 2012-13 i ha obtingut el certificat d’haver assolit el 6è curs de llengua anglesa al Servei de Llengües de la UAB en el curs 2011-12 i vol fer la menció en necessitats educatives específiques:
 
Què ha de tenir en compte a l’hora de sol·licitar el reconeixement d’aquestes activitats:
(1)   Quants crèdits se’ls reconeixeria per cadascuna: 6 pels curs de Directors + 9 pel curs de llengua anglesa: total 15 crèdits
(2)   Quants crèdits optatius determina el pla d’estudis del Grau en Educació Primària? 30 crèdits (ampliables a 36)
(3)   Quants crèdits optatius configura la menció? 30 crèdits
 
Opcions que té l’alumne:
Opció 1:
Totals: 30 cr de la menció + 15 cr reconeixement activitats =45 cr
L’alumne haurà de decidir si vol sol·licitar els reconeixements o vol optar a fer la menció.
Opció 2:
Totals: 30 cr de la menció + 6 cr curs Directors= 36 cr
L’alumne pot sol·licitar el reconeixement del curs de Director i pot optar a fer la menció.
 
Cas pràctic 2:
Alumne del Grau en Educació Social que ha cursat l’activitat de Director d’Activitats de Lleure Infantils i Juvenils en curs 2012-13 i ha obtingut el certificat d’haver assolit el 6è curs de llengua anglesa al Servei de Llengües de la UAB en el curs 2011-12 i que vol fer la menció en educació de nens i joves:
 
Què ha de tenir en compte a l’hora de sol·licitar el reconeixement d’aquestes activitats:
(1)   Quants crèdits se’ls reconeixeria per cadascuna: 6 pels curs de Directors + 9 pel curs de llengua anglesa: total 15 crèdits
(2)   Quants crèdits optatius determina el pla d’estudis del Grau en Educació Social? 54 crèdits (ampliables a 60)
(3)   Quants crèdits optatius configura la menció? 30 crèdits
 
Opcions que té l’alumne:
Totals: 30 cr de la menció + 15 cr reconeixement activitats =45 cr
L’alumne pot sol·licitar el reconeixement dels dos cursos i pot optar a fer la menció.
 
9. Què és un mínor?
 
Un mínor és un itinerari d’universitat organitzat per un centre de la UAB i adreçat a estudiants de diferents titulacions de grau. Els crèdits cursats al mínor formen part del total de crèdits necessaris per obtenir el títol de grau i tenen consideració de crèdits optatius d'aquest pla d'estudis del grau.
 
Si se superen els crèdits necessaris establerts al pla d'estudis del mínor, s’acredita al SET (suplement europeu al títol).

Més informació