Governing council

Governing Council Boards

The current Governing Council Boards committees are: 

 • Study Support Committee
 • Lecturer Assessment and Monitoring Committee
 • Validations Committee
 • Doctorial Committee
 • Economics and Services Committee
 • Research Committee
 • Academic Planning Committee
 • Language Policy Committee
 • Committee of Lecturers and International Relations Committee

Governing Council Boards

The current Governing Council Boards committees are: 

 • Study Support Committee
 • Lecturer Assessment and Monitoring Committee
 • Validations Committee
 • Doctorial Committee
 • Economics and Services Committee
 • Research Committee
 • Academic Planning Committee
 • Language Policy Committee
 • Committee of Lecturers and International Relations Committee
President
Ferran Sancho Pifarré, rector

Membres

Membres nats del Consell de Govern

Judith Solé Resina, secretària general
Joan Melcion Tenas, gerent

Membres de la comunitat universitària designats pel rector o rectora

Silvia Carrasco Pons, vicerectora d'Estudiants i Cooperació
Maria Pilar Dellunde Clavé, vicerectora d'Investigació
Juan Jesús Donaire Benito, vicerector de Professorat i Programació Acadèmica
Montserrat Farell Ferrer, vicerectora d'Economia i Organització
Gloria González Anadón, vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat
Lluís Quintana Trias, vicerector de Relacions Internacionals
Manel Sabés Xamaní, vicerector de Relacions Institucionals i Territori
Lluís Tort Bardolet, vicerector de Projectes Estratègics i Planificació
Joan Botella Corral, degà de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Teresa Gutiérrez Rosado, degana de la Facultat de Psicologia
Maria Teresa Reyes Pla Soler, degana de la Facultat de Veterinària
Laura Santamaria Guinot, degana de la Facultat de Traducció i d'Interpretació
Esther Zapater Duque, degana de la Facultat de Dret
Jordi Rodó Morera, estudiant
Mercè Bausili Monserrat, membre del personal d'administració i serveis

Representants escollits o designats d'entre els degans, els directors de centre i els directors de departament i d'institut universitari

Manuel Armengol Carrasco, degà de la Facultat de Medicina
Teresa Cabré Monné, degana de la Facultat de Filosofia i Lletres
Josep Maria Català Domènech, degà de la Facultat de Ciències de la Comunicació
Núria Gorgorió Solà, degana de la Facultat de Ciències de l'Educació
Jordi Massó Carreras, degà de la Facultat d'Economia i Empresa
Antoni Méndez Vilaseca, degà de la Facultat de Ciències
Josep Vendrell Roca, degà de la Facultat de Biociències
Daniel Franco Puntes, director de l'Escola d'Enginyeria
José Luis Molina González, director del Departament d'Antropologia Social i Cultural

Suplent:
Marisa Presas Corbella, directora del Departament de Traducció i d'Interpretació
M. Rosa Ortuño Mingarro, directora del Departament de Química

Suplent:
Francesc Xavier Avilés Puigvert, director del Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular
Joaquim Pera Isern, director del Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana
 
Suplent:
Jordi Estévez Escalera, director del Departament de Prehistòria
Angel Rodríguez Bravo, director del Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual

Suplent:
Joaquín Gairín Sallán, director del Departament de Pedagogia Aplicada
Artur Xavier Roig Sagués, director del Departament de Ciència Animal i dels Aliments
 
Suplent:
Santiago Suriñach Cornet, director del Departament de Física
Susanna Subirà Álvarez, directora del Departament de Psicologia Clínica i de la Salut
 
Suplent:
M. Dolors Bernabeu Tamayo, directora del Departament d'Infermeria
Jordina Belmonte Soler, director de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA)

Suplent:
Joaquim Brugué Torruella, director d'Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP)

Membres elegits pel Claustre

Margarita Arboix Arzó, professora del sector A
Joan Carbonell Manils, professor del sector A
M. Jesús Espuny Tomás, professora del sector A
Jaume Farrés Vicén, professor del sector A
Rafael Grasa Hernández, professor del sector A
Joan Francesc Piniella Febrer, professor del sector A
Joan Sorribes Gomis, professor del sector A
Diego Castro Ceacero, professor del sector B
Francesc Xavier Domènech Sampere, professor del sector B
Marta Padrós Castells, professora del sector B
Óscar Palacios Bonilla, professor del sector B
Lluís Antoni Quer Sardanyons, professor del sector B
David Cordero Bouzas, estudiant
Anna Donaire Porro, estudiant
Laura Gené Sanz, estudiant
Matías Moreno Alegre, estudiant
Luis Pardo Fernández, estudiant
Alberto Zurita Carpio, estudiant
M. Antonia Doroteo Muñoz, membre del personal d'administració i serveis
Andreu Pompas Alcaraz, membre del personal d'administració i serveis

Membres elegits pel Consell Social
1 vacant, 
Mireia Belil Boladeras, vicepresidenta del Consell Social
Gabriel Masfurroll Lacambra, president del Consell Social

Amb veu i sense vot
Maria Dolors Pey Vilanova, cap del Gabinet Jurídic