Anglès general telepresencial (B2.1-C1.2)

Cursos dels nivells B2.1 al C1.2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)

Punts forts

 • Enfocament comunicatiu
 • Grups reduïts
 • Classes participatives
 • Treball de totes les destreses comunicatives
 • Anglès per a comunicació internacional
 • Nivell universitari

Acreditació

 • Certificats de nivell B1, B2, C1 i C2 reconeguts per ACLES i per les universitats espanyoles.
 • Certificat de superació de curs a 2n, 4t, 6è i 8è.
 • Certificats reconeguts per la Generalitat de Catalunya i el sistema universitari català

Característiques 
Cursos en modalitat telepresencial de 4 hores totals setmanals (dilluns i dimecres o dimarts i dijous) al llarg del curs (100 hores) amb la possibilitat de matricular-se a la primera o a la segona part del curs

Nivells ajustats al Marc europeu comú de referència per a les llengües.

Reconeixement de crèdits 
Reconeixement de fins a 12 crèdits ECTS.  

Documentació
Programes dels cursos.

Certificat del nivell anterior superat (o realització d’una prova de nivell). 
Tenir més de 18 anys.  
No és imprescindible pertànyer a la comunitat universitària. 

Anglès Cursos Telepresencials anuals ( 1er i 2n mòdul) - 200 hores (100 hores telepresencials)    

 

Preu del Curs  Import Total *   
Alumnat i personal UAB, Alumni UAB 854,00 € 894,00 €
Comunitat universitària vinculada 905,00 € 945,00 €
Persones externes 1.065,00 € 1.105,00 €

 

Anglès Cursos Telepresencials, un sol mòdul - 100 hores (50 telepresencials)    

 

Preu del Curs  Import Total *   
Alumnat i personal UAB, Alumni UAB 487,00 € 527,00 €
Comunitat universitària vinculada 516,00 € 556,00 €
Persones externes 607,00 € 647,00 €

* L'import total és el preu del curs més les taxes de gestió administrativa (40 €).

- Les segones matrícules i posteriors tenen una bonificació de 40 €
- La comunitat universitària vinculada té un descompte del 15 % sobre el preu persones externes.
- Els rebuts retornats i les devolucions ocasionen unes despeses de gestió a càrrec del titular del compte bancari. L'import d'aquesta gestió serà de 2,50 €.

Col·lectius:

 • Alumnat i personal UAB: Alumnes (grau i postgrau), Personal Acadèmic i PAS de centres propis de la UAB i Alumni UAB
 • Comunitat Universitària Vinculada: Amics UAB; Esfera UAB; Parc de Recerca; Alumnes, Personal Docent i PAS d'Escoles Adscrites, antics alumnes Servei de Llengües, Fundació Autònoma etc., i centres adscrits a la UPC.

Oberta presencialment del 3 al 27 de juliol i de l'1 de setembre en endavant.

Per matricular-te a un curs de nivell d’UAB Idiomes Campus has d’acreditar amb un certificat que tens el nivell anterior superat o obtenir el resultat adequat en una prova de nivell.

Horari d'atenció al públic:

Dilluns a divendres de 9 a 14 i de 15 a 20 h.

Horari d’atenció telefònica (93 581 13 25):

Dilluns a divendres, de 9.30 a 12.30 i de 15 a 18 h.

Correu electrònic: s.llengues.info@uab.cat

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Important:

- La formalització de la matrícula no es fa efectiva fins que no es comprova que els requisits d’accés d’acreditació són els exigits.
- Atès que el nombre de places als cursos és limitat, les sol·licituds de matrícula s'atenen per rigorós ordre d'arribada.
- Quan s'hagi formalitzat la matrícula, ens posem en contacte amb tu per confirmar la inscripció i, en cas que tingui cost, per indicar-te les instruccions de pagament.

UAB Idiomes es reserva el dret de cancel·lar un grup si no hi ha un mínim d'alumnes matriculats.

UAB Idiomes t’ofereix facilitats i descomptes en la matrícula:

UAB Idiomes Campus

 • 15 % en l’import del curs més econòmic si aprens més d’una llengua.
 • 15 % per a famílies monoparentals.
 • 15 % per a famílies nombroses.
 • 15 % per a les persones víctimes de violència de gènere o de terrorisme.
 • 15 % per a persones amb el certificat de discapacitat igual o superior a un 33 %
 • 15% de descompte a les persones que hagin presentat la sol·licitud d'acreditació de caràcter econòmic a l'efecte de formalitzar la matrícula universitària com a becaris i que compleixin els requisits.


Atenció important:

1. Els descomptes no són acumulables.
2. Cal acreditar el descompte que es demana en el moment de la matrícula o en els 10 dies naturals posteriors a la mateixa.

Si ets alumne de nou accés pots sol·licitar les beques d'UAB Idiomes.

Si has començat a estudiar a la universitat a partir del curs 2014-2015, aprofita els ajuts del Programa de Terceres Llengües (Parla 3) per estudiar una llengua estrangera o acreditar un nivell d'idioma.

Convocatòria oberta per als alumnes que han estudiat amb beca el curs 2022-2023 (fins al 16 d'octubre).

 

La UAB convoca beques i ajuts lingüístics per donar suport a les necessitats lingüístiques de la comunitat universitària. Consulteu la informació concreta de cada convocatòria en els enllaços que trobareu a continuació:

Per a l’alumnat:

L’alumnat de la UAB també pot accedir a la convocatòria d’ajuts PARLA3 de la Generalitat de Catalunya.

Per al personal acadèmic i el personal d’administració i serveis:

Nivells, dates i horaris

Edició Calendari Dies i hores
1

9.10.2023 a 22.5.2024

(matriculats només al primer mòdul, final: 22.1.2024)

Dilluns i dimecres, de 16.30 a 18.30 h

 

 

 

Curs anual
Edició      Calendari       Dies i hores
1

9.10.2023 a 22.5.2024

(matriculats només al primer mòdul, final: 22.1.2024)

Dilluns i dimecres,  de 19 a 21 h

 

Curs anual
Edició      Calendari       Dies i hores
1

9.10.2023 a 22.5.2024

(matriculats només al primer mòdul, final: 22.1.2024)

Dilluns i dimecres, de 16.30 a 18.30 h

 

Curs anual
Edició      Calendari       Dies i hores
1

9.10.2023 a 22.5.2024

(matriculats només al primer mòdul, final: 22.1.2024)

Dilluns i dimecres, de 19 a 21 h

 

 • Nivells
 • Inici: 09/10/2023
 • Final: 22/05/2024
 • Modalitat: Telepresencial
 • Lloc: Campus