Certificats i exàmens

Reconeixement de crèdits

Reconeixement de crèdits a la UAB

Reconeixement de crèdits per a estudiants de grau de la UAB
 
On puc trobar la informació sobre crèdits?
Pots consultar la normativa acadèmica de referència de la UAB. 

La UAB reconeix crèdits ECTS per cursos i certificats d'idiomes?

Sí, la UAB reconeix crèdits per l’acreditació d’idiomes. S’ha de presentar un certificat emès pel Servei de Llengües que indiqui que s’ha superat un nivell concret del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) o bé un certificat de nivell emès per alguna de les entitats reconegudes oficialment.

Com puc obtenir el reconeixement de crèdits?

Has de presentar l'acreditació del nivell assolit a la gestió acadèmica del teu centre.

Quins són els idiomes que, per mitjà d'un curs superat o d’un examen amb certificat del nivell assolit, permeten obtenir crèdits ECTS?

Totes les llengües estrangeres, sempre que la persona interessada no estigui matriculada a una titulació orientada a la formació de la llengua per la qual es demana el reconeixement de crèdits. A més, també es poden reconèixer 3 crèdits per l’acreditació d’haver assolit el nivell 9 del Servei de Llengües o una formació de nivell equivalent (C2 del MECR) de català, d’occità (aranès) o d’una llengua oficial d’una comunitat autònoma a banda del castellà.

Quins certificats s’admeten, a banda dels emesos pel Servei de Llengües?

A banda dels certificats emesos pel Servei de Llengües, s’admeten tots els certificats que recull aquesta taula del Consell Interuniversitari de Catalunya.

Si tens dubtes sobre el teu certificat, consulta-ho a la teva gestió acadèmica.

Quan he d'haver superat els exàmens?

Els exàmens d'idiomes que acrediten el nivell s'han d'haver superat durant els estudis de grau o, fins i tot, es poden haver obtingut amb anterioritat a la teva arribada a la UAB.

Quin nombre màxim de crèdits puc obtenir per idiomes?

La UAB reconeix un màxim de 12 crèdits.

Quants crèdits s’obtenen per cada curs superat o nivell acreditat?

Per al reconeixement de certificats de diferents nivells s’aplica l’escala del Servei de Llengües de la UAB. Es podran reconèixer crèdits a partir del nivell 4 d’aquesta escala i el nombre de crèdits reconeguts serà progressiu i no acumulable. A l’annex de la normativa acadèmica de la UAB hi teniu aquesta taula explicativa:

Imatge Taula Annexa Normativa Crèdits UAB

 

Puc sol·licitar crèdits pel català del nivell superior o C2?

Sí, el certificat del nivell C2 de llengua catalana dona dret al reconeixement de 3 crèdits.

Es reconeixen crèdits per cursos de conversa, preparació d’exàmens, manteniment o similars?

No, només es reconeixen crèdits per nivells del MECR acreditats. A més, s’hi han d’avaluar les quatre destreses lingüístiques (parlar, escriure, escoltar i llegir).

En quin moment puc sol·licitar el reconeixement de crèdits per cursos i certificats d'idiomes?

Pots sol·licitar el reconeixement de crèdits per cursos superats al Servei de Llengües i per exàmens d'idiomes realitzats durant els teus estudis de grau. Es recomana, però, que facis la sol·licitud l'últim any dels teus estudis, a la teva gestió acadèmica.

On puc fer cursos o exàmens per acreditar el meu nivell i que se'm reconegui dins els estudis de grau?

Pots fer-los al Servei de Llengües. Per saber quins altres centres que acrediten el nivell es reconeixen, consulta la informació actualitzada en les taules que publica la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya al DOGC que pots trobar en aquest enllaç.

Quin és el procediment que he de seguir per al reconeixement de crèdits per idiomes?

Per sol·licitar el reconeixement de crèdits ECTS t'has d'adreçar a la gestió acadèmica del teu centre.

Quines són les activitats que tenen reconeixement de crèdits a la UAB?

El Servei de Llengües t'ofereix tallers gratuïts que et permeten obtenir crèdits. També pots consultar altres activitats que s’ofereixen a la UAB.

Soc estudiant de grau en una altra universitat i faig una estada a la UAB durant uns mesos. Quants crèdits em reconeixeran per fer cursos o exàmens al Servei de Llengües?

La teva universitat d’origen és qui et pot facilitar aquesta informació.