Anglès per preparar exàmens presencial

Cursos per preparar exàmens dels nivells B1, B2, C1 i C2

Punts forts

 • Metodologia innovadora
 • Classe inversa (flipped classroom)
 • Preparació específica per a exàmens del Servei de Llengües
 • Percentatge elevat d'alumnes que superen els exàmens
 • Tutors a distància
 • Materials docents creats pel Servei de Llengües

Acreditació

 • Certificat d'assistència, si s'assisteix a un mínim del 75 % de les classes.
 • Per obtenir un certificat de nivell, podeu matricular-vos als nostres exàmens d'acreditació.

Característiques 
Cursos per preparar-se per als exàmens dels nivells B1, B2 i C1 del Servei de Llengües. Es tracta de cursos amb un nombre d’hores de treball autònom a distància elevat, 20 hores de classe cara a cara i 30 hores de feina autònoma (modalitat semipresencial). Els alumnes poden escollir de manera flexible entre diferents horaris de classe (una sessió setmanal de 2 hores). Hi ha algunes opcions en què les classes presencials es fan telepresencialment (consulteu Anglès per preparar exàmens telepresencial). 
La setmana prèvia els alumnes tenen accés als materials del campus virtual i han de preparar feina per a la primera classe. Si volen, poden assistir a una sessió informativa.

El curs C2 Exam Preparation, de 6 hores presencials, s'adreça a persones que es troben pròximes al nivell C2 d'anglès i volen rebre orientacions sobre la prova.

Els cursos del Servei de Llengües podrien experimentar alguna modificació si la universitat, d'acord amb les autoritats sanitàries, establís restriccions de presència.

Característiques dels cursos d’estiu
Els cursos d’estiu demanen una dedicació intensiva atès que es desenvolupen en poques setmanes. Vegeu-ne les característiques.

Nivells ajustats al Marc europeu comú de referència per a les llengües.

Reconeixement de crèdits 
Reconeixement de fins a 12 crèdits ECTS.  

Documentació
Prepare for B1.
Prepare for B2.
Prepare for C1.
C2 Exam Preparation.

Certificat del nivell anterior superat (o realització d’una prova de nivell). Es recomana tenir alguns coneixements ja assolits del curs, que es planteja com un refresc i una preparació per presentar-se a examen.  
Tenir més de 18 anys.  
No és imprescindible pertànyer a la comunitat universitària. 

Curs d'estiu d'Anglès per preparar exàmens presencial - 50 hores (20 hores presencials)    

 

Preu del Curs  Import Total *   
Alumnat i personal UAB, Alumni UAB 538,00 € 578,00 €
Comunitat universitária vinculada 549,00 € 589,00 €
Persones externes 646,00 € 686,00 €

 

Anglès C2 Exam Preparation - 12 hores (6 hores presencials)    

 

Preu del Curs  Import Total *   
Alumnat i personal UAB, Alumni UAB 208,00 € 248,00 €
Comunitat universitària vinculada 218,00 € 258,00 €
Persones externes 256,00 € 296,00 €

 

* L'import total és el preu del curs més les taxes de gestió administrativa (40 €).

- Les segones matrícules i posteriors tenen una bonificació de 40 €
- La comunitat universitària vinculada té un descompte del 15 % sobre el preu persones externes.
- Els rebuts retornats i les devolucions ocasionen unes despeses de gestió a càrrec del titular del compte bancari. L'import d'aquesta gestió serà de 2,50 €.

Col·lectius:

 • Alumnat i personal UAB: Alumnes (grau i postgrau), Personal Acadèmic i PAS de centres propis de la UAB.
 • Comunitat Universitària Vinculada: Amics UAB; Esfera UAB; Parc de Recerca; Alumni UAB; Alumnes, Personal Docent i PAS d'Escoles Adscrites, antics alumnes Servei de Llengües, Fundació Autònoma etc., i centres adscrits a la UPC.

Curs d'estiu: oberta presencialment a partir del 6 de maig de 2024

Per matricular-te a un curs de nivell d’UAB Idiomes Campus has d’acreditar amb un certificat que tens el nivell anterior superat o obtenir el resultat adequat en una prova de nivell.

Horari d'atenció al públic:

Dilluns a divendres de 9 a 14 i de 15 a 20 h.

Horari d’atenció telefònica (93 581 13 25):

Dilluns a divendres, de 9.30 a 12.30 i de 15 a 18 h.

Correu electrònic: s.llengues.info@uab.cat

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Important:

- La formalització de la matrícula no es fa efectiva fins que no es comprova que els requisits d’accés d’acreditació són els exigits.
- Atès que el nombre de places als cursos és limitat, les sol·licituds de matrícula s'atenen per rigorós ordre d'arribada.
- Quan s'hagi formalitzat la matrícula, ens posem en contacte amb tu per confirmar la inscripció i, en cas que tingui cost, per indicar-te les instruccions de pagament.

UAB Idiomes es reserva el dret de cancel·lar un grup si no hi ha un mínim d'alumnes matriculats.

UAB Idiomes t’ofereix facilitats i descomptes en la matrícula:

UAB Idiomes Campus

 • 15 % en l’import del curs més econòmic si aprens més d’una llengua.
 • 15 % per a famílies monoparentals.
 • 15 % per a famílies nombroses.
 • 15 % per a les persones víctimes de violència de gènere o de terrorisme.
 • 15 % per a persones amb el certificat de discapacitat igual o superior a un 33 %
 • 15% de descompte a les persones que hagin presentat la sol·licitud d'acreditació de caràcter econòmic a l'efecte de formalitzar la matrícula universitària com a becaris i que compleixin els requisits.


Atenció important:

1. Els descomptes no són acumulables.
2. Cal acreditar el descompte que es demana en el moment de la matrícula o en els 10 dies naturals posteriors a la mateixa.

Si ets alumne de nou accés pots sol·licitar les beques d'UAB Idiomes.

Si has començat a estudiar a la universitat a partir del curs 2014-2015, aprofita els ajuts del Programa de Terceres Llengües (Parla 3) per estudiar una llengua estrangera o acreditar un nivell d'idioma.

Convocatòria oberta per als alumnes que han estudiat amb beca el curs 2022-2023 (fins al 16 d'octubre).

 

La UAB convoca beques i ajuts lingüístics per donar suport a les necessitats lingüístiques de la comunitat universitària. Consulteu la informació concreta de cada convocatòria en els enllaços que trobareu a continuació:

Per a l’alumnat:

L’alumnat de la UAB també pot accedir a la convocatòria d’ajuts PARLA3 de la Generalitat de Catalunya.

Per al personal acadèmic i el personal d’administració i serveis:

Nivells, dates i horaris

Primer semestre

Setmana prèvia: 16.10.2023 a 20.10.2023

Curs: setmana del 23.10.2023 a setmana del 15.01.2024 (la setmana del 4 al 8 de desembre no hi ha classe; si algun dels dies de classe previstos al llarg del curs fos festiu, s'oferiria una nova opció).

Dies i hores:
Dilluns de 15 a 17 h

Segon semestre

Setmana prèvia: 19.02.2024 a 23.02.2024

Curs: setmana del 26.02.2024 a setmana del 06.05.2024 (si algun dels dies de classe previstos al llarg del curs fos festiu, s'oferiria una nova opció).

Dies i hores:
Dilluns de 15 a 17 h

 

CURS D'ESTIU del 26.06.2024 al 29.07.2024

Sessió informativa: 17 de juny, de 10 a 10:45 h (presencial)

(setmana zero de feina autònoma: del 17 al 21 de juny).

Horari: dilluns i dimecres, de 10 a 12 h.

Primer semestre

Setmana prèvia: 16.10.2023 a 20.10.2023

Curs: setmana del 23.10.2023 a setmana del 15.01.2024 (la setmana del 4 al 8 de desembre no hi ha classe; si algun dels dies de classe previstos al llarg del curs fos festiu, s'oferiria una nova opció).

Dies i hores:
a) Dimarts, de 10 a 12 h
b) Dimecres, de 15 a 17

Segon semestre

Setmana prèvia: 19.02.2024 a 23.02.2024

Curs: setmana del 26.02.2024 a setmana del 06.05.2024 (si algun dels dies de classe previstos al llarg del curs fos festiu, s'oferiria una nova opció).

Dies i hores:
a) Dimarts, de 10 a 12 h
b) Dimecres, de 15 a 17

 

CURS D'ESTIU del 25.06.2024 al 25.07.2024

Sessió informativa: 18 de juny, de 10 a 10:45 h (presencial)

(setmana zero de feina autònoma: del 17 al 21 de juny).

Horari: dimarts i dijous de 10 a 12 h.

___________________________________________________________________________

Primer semestre

Setmana prèvia: 16.10.2023 a 20.10.2023

Curs: setmana del 23.10.2023 a setmana del 15.01.2024 (la setmana del 4 al 8 de desembre no hi ha classe; si algun dels dies de classe previstos al llarg del curs fos festiu, s'oferiria una nova opció).

Dies i hores:
Dijous, de 10 a 12 h

Segon semestre

Setmana prèvia: 19.02.2024 a 23.02.2024

Curs: setmana del 26.02.2024 a setmana del 06.05.2024 (si algun dels dies de classe previstos al llarg del curs fos festiu, s'oferiria una nova opció).

Dies i hores:
Dijous, de 10 a 12 h

 

Calendari Dies i hores
13.5.2024 a 22.5.2024 Dilluns i dimecres, de 15 a 17 h (cancel·lat)