Anglès per preparar exàmens telepresencial

Cursos per preparar exàmens dels nivells B1, B2 i C1

Punts forts

 • Metodologia innovadora
 • Classe inversa (flipped classroom)
 • Preparació específica per a exàmens del Servei de Llengües
 • Percentatge elevat d'alumnes que superen els exàmens
 • Tutors a distància
 • Materials docents creats pel Servei de Llengües

Acreditació

 • Certificat d'assistència, si s'assisteix a un mínim del 75 % de les classes.
 • Per obtenir un certificat de nivell, podeu matricular-vos als nostres exàmens d'acreditació.

Característiques 
Cursos per preparar-se per als exàmens dels nivells B1, B2 i C1 del Servei de Llengües. Es tracta de cursos amb un nombre d’hores de treball autònom a distància elevat, 20 hores de classe cara a cara i 30 hores de feina autònoma (modalitat semipresencial). Els alumnes poden escollir de manera flexible entre diferents horaris de classe. Hi ha algunes opcions en què les classes són presencials (consulteu Anglès per preparar exàmens presencial).
La setmana prèvia els alumnes tenen accés als materials del campus virtual i han de preparar feina per a la primera classe. Si volen, poden assistir a una sessió informativa.

Nivells ajustats al Marc europeu comú de referència per a les llengües.

Reconeixement de crèdits 
Reconeixement de fins a 12 crèdits ECTS.  

Documentació
Prepare for B1.
Prepare for B2.
Prepare for C1.

Certificat del nivell anterior superat (o realització d’una prova de nivell). Es recomana tenir alguns coneixements ja assolits del curs, que es planteja com un refresc i una preparació per presentar-se a examen.  
Tenir més de 18 anys.  
No és imprescindible pertànyer a la comunitat universitària. 

Anglès per preparar exàmens telepresencial - 50 hores (20 hores telepresencials)    

 

Preu del Curs  Import Total *   
Alumnat i personal UAB, Alumni UAB 538,00 € 578,00 €
Comunitat universitária vinculada 549,00 € 589,00 €
Persones externes 646,00 € 686,00 €

* L'import total és el preu del curs més les taxes de gestió administrativa (40 €).

- Les segones matrícules i posteriors tenen una bonificació de 40 €
- La comunitat universitària vinculada té un descompte del 15 % sobre el preu persones externes.
- Els rebuts retornats i les devolucions ocasionen unes despeses de gestió a càrrec del titular del compte bancari. L'import d'aquesta gestió serà de 2,50 €.

Col·lectius:

 • Alumnat i personal UAB: Alumnes (grau i postgrau), Personal Acadèmic i PAS de centres propis de la UAB.
 • Comunitat Universitària Vinculada: Amics UAB; Esfera UAB; Parc de Recerca; Alumni UAB; Alumnes, Personal Docent i PAS d'Escoles Adscrites, antics alumnes Servei de Llengües, Fundació Autònoma etc.

Oberta presencialment del 3 al 27 de juliol i de l'1 de setembre en endavant.

Per matricular-te a un curs de nivell d’UAB Idiomes Campus has d’acreditar amb un certificat que tens el nivell anterior superat o obtenir el resultat adequat en una prova de nivell.

Horari d'atenció al públic:

 • Mesos de setembre, octubre, gener, febrer, maig i juny.
  Dilluns a divendres de 9 a 14 i de 15 a 20 h.
   
 • Mesos de novembre, desembre, març, abril i juliol.
  Dilluns a divendres de 10 a 13.30 i de 15 a 19.30 h.

Horari d’atenció telefònica (93 581 13 25):

 • Dilluns a divendres, de 9.30 a 12.30 i de 15 a 18 h.

Correu electrònic: s.llengues.info@uab.cat

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Important:

- La formalització de la matrícula no es fa efectiva fins que no es comprova que els requisits d’accés d’acreditació són els exigits.
- Atès que el nombre de places als cursos és limitat, les sol·licituds de matrícula s'atenen per rigorós ordre d'arribada.
- Quan s'hagi formalitzat la matrícula, ens posem en contacte amb tu per confirmar la inscripció i, en cas que tingui cost, per indicar-te les instruccions de pagament.

UAB Idiomes es reserva el dret de cancel·lar un grup si no hi ha un mínim d'alumnes matriculats.

UAB Idiomes t’ofereix facilitats i descomptes en la matrícula:

UAB Idiomes Campus

 • 15 % en l’import del curs més econòmic si aprens més d’una llengua.
 • 15 % per a famílies monoparentals.
 • 15 % per a famílies nombroses.
 • 15 % per a les persones víctimes de violència de gènere o de terrorisme.
 • 15 % per a persones amb el certificat de discapacitat igual o superior a un 33 %
 • 15% de descompte a les persones que hagin presentat la sol·licitud d'acreditació de caràcter econòmic a l'efecte de formalitzar la matrícula universitària com a becaris i que compleixin els requisits.


Atenció important:

1. Els descomptes no són acumulables.
2. Cal acreditar el descompte que es demana en el moment de la matrícula o en els 10 dies naturals posteriors a la mateixa.

Si ets alumne de nou accés pots sol·licitar les beques d'UAB Idiomes.

Si has començat a estudiar a la universitat a partir del curs 2014-2015, aprofita els ajuts del Programa de Terceres Llengües (Parla 3) per estudiar una llengua estrangera o acreditar un nivell d'idioma.

Convocatòria oberta per als alumnes que han estudiat amb beca el curs 2022-2023 (fins al 16 d'octubre).

 

La UAB convoca beques i ajuts lingüístics per donar suport a les necessitats lingüístiques de la comunitat universitària. Consulteu la informació concreta de cada convocatòria en els enllaços que trobareu a continuació:

Per a l’alumnat:

L’alumnat de la UAB també pot accedir a la convocatòria d’ajuts PARLA3 de la Generalitat de Catalunya.

Per al personal acadèmic i el personal d’administració i serveis:

Nivells, dates i horaris

 
Primer semestre

Setmana prèvia: 16.10.2023 a 20.10.2023

Curs: setmana del 23.10.2023 a setmana del 15.01.2024 (la setmana del 4 al 8 de desembre no hi ha classe; si algun dels dies de classe previstos al llarg del curs fos festiu, s'oferiria una nova opció).

 
Dies i hores:
Dimarts i dijous, de 14 a 15 h
Segon semestre

Setmana prèvia: 19.02.2024 a 23.02.2024

Curs: setmana del 26.02.2024 a setmana del 06.05.2024 (si algun dels dies de classe previstos al llarg del curs fos festiu, s'oferiria una nova opció).

Dies i hores:
Dimarts i dijous, de 14 a 15 h

 

Primer semestre

Setmana prèvia: 16.10.2023 a 20.10.2023

Curs: setmana del 23.10.2023 a setmana del 15.01.2024 (la setmana del 4 al 8 de desembre no hi ha classe; si algun dels dies de classe previstos al llarg del curs fos festiu, s'oferiria una nova opció).

Dies i hores:
Dilluns i dimecres, de 14 a 15 hores
Dijous, de 17 a 19 hores

Segon semestre

Setmana prèvia: 19.02.2024 a 23.02.2024

Curs: setmana del 26.02.2024 a setmana del 06.05.2024 (si algun dels dies de classe previstos al llarg del curs fos festiu, s'oferiria una nova opció).

Dies i hores:
Dilluns i dimecres, de 14 a 15 hores
Dijous, de 17 a 19 hores

 

Primer semestre

Setmana prèvia: 16.10.2023 a 20.10.2023

Curs: setmana del 23.10.2023 a setmana del 15.01.2024 (la setmana del 4 al 8 de desembre no hi ha classe; si algun dels dies de classe previstos al llarg del curs fos festiu, s'oferiria una nova opció).

Dies i hores:
Dilluns i dimecres, de 14 a 15 hores
Dimarts, de 17 a 19 hores
Segon semestre

Setmana prèvia: 19.02.2024 a 23.02.2024

Curs: setmana del 26.02.2024 a setmana del 06.05.2024 (si algun dels dies de classe previstos al llarg del curs fos festiu, s'oferiria una nova opció).

Dies i hores:
Dilluns i dimecres, de 14 a 15 hores
Dimarts, de 17 a 19 hores

 

 • Nivells
 • Inici: 17/10/2022
 • Final: 19/01/2023
 • Modalitat: Telepresencial
 • Lloc: Campus