Cursos d'idiomes per al personal acadèmic

imatge cursos pdi juliol 2023

Publicada l’oferta per al curs 2023-2024 de cursos de català i anglès gratuïts per al personal acadèmic de la UAB.

28/07/2023

Anglès:

Research Papers (presencial i telepresencial): curs orientat al desenvolupament de les habilitats necessàries per redactar articles científics en anglès. S’hi tracten qüestions relacionades amb el vocabulari i amb les estructures gramaticals i sintàctiques correctes i adequades. Inici: 24 d'octubre.

Presenting Research (presencial): curs orientat a reforçar les habilitats dels aprenents per poder fer exposicions en llengua anglesa en sessions de treball, tallers, jornades o congressos. Inici: 24 d'octubre.

English for Teaching Purposes (presencial): curs de capacitació del professorat universitari perquè pugui impartir assignatures en anglès. Inici: 18 d'octubre.

English Pronunciation for Teachers (telepresencial): curs per millorar aspectes de pronunciació i prosòdia en anglès. S’hi treballa a partir d’un diagnòstic inicial, individualment i en grup, i fent atenció a les necessitats específiques dels aprenents com ara la pronúncia de termes de l’especialitat acadèmica. Inici: 11 de desembre.

Preparació de l'Examen de Capacitació per a la Docència en Anglès per al PDI (presencial): sessions per a preparar-se per fer l’examen universitari que acredita les competències lingüístiques necessàries per dur a terme l’activitat docent en llengua anglesa a la Universitat. Inici: 10 de gener.

Català

Preparació per a l’Examen de Suficiència per a PDI (nivell C1): sessions per a orientar els aprenents sobre les característiques de la prova per a l’obtenció del certificat de suficiència de llengua catalana per a PDI. Inici: 13 de gener. 

Cursos des del nivell inicial fins al nivell C2: el personal acadèmic de la UAB té una subvenció del 100 % de l'import de tots els cursos de català:

  • Inicial. Inici: 18 de setembre.
  • Bàsic (A2). Inici: 18 de setembre.
  • Elemental (B1). Inici: 9 d’octubre.
  • Intermedi (B2). Inici: 11 d’octubre.
  • Preparació per a l'Examen de C1. Inici: 17 d’octubre.
  • Preparació per a l'Examen de C2. Inici: 25 d’octubre.
  • Suficiència (C1) Inici: 19 de setembre.
  • Superior (C2).  Inici: 19 de setembre.

Matrícula en línia per als cursos d’anglès i el curs de català de Preparació per a l’Examen de Suficiència i matrícula presencial per als cursos de català des de nivell inicial al nivell C2.

Us atendrem a partir de l’1 de setembre.

 

Notícies relacionades

Totes les notícies