Anglès

Anglès general presencial (A2-C2)

Cursos dels nivells A2 al C2.1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)

Modalitat: Presencial

Cursos semipresencials: nivells B1, B2 i C1

Cursos per preparar exàmens dels nivells B1, B2 i C1

Modalitat: Semipresencial

Anglès general virtual (A1-C1)

Cursos dels nivells A1 al C1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)

Modalitat: Virtual

Anglès per al PDI

Cursos adreçats a redactar articles científics, fer conferències o millorar la pronúncia i els coneixements de l’anglès

Modalitat: Presencial , Semipresencial

Anglès per preparar exàmens semipresencial

Cursos per preparar exàmens dels nivells B1, B2 i C1

Modalitat: Semipresencial

Anglès conversa presencial

Cursos de conversa a partir del nivell B2.1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)

Modalitat: Presencial

Anglès per marxar d'Erasmus presencial

Tallers adreçats a estudiants que han de fer una estada acadèmica en una universitat estrangera

Modalitat: Presencial

Anglès acadèmic per a estudiants

Cursos per ajudar a redactar la tesi en anglès i per a estudiants que volen millorar la producció escrita en l’àmbit academicocientífic

Modalitat: Semipresencial