Català

Català general semipresencial (A1-C2)

Cursos dels nivells A1 al C2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)

Modalitat: Presencial, Semipresencial

Català general virtual (A1-C1)

Cursos dels nivells A1 al C1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)

Modalitat: Virtual

Català per al PDI

Curs preparatori per a la prova de suficiència de llengua catalana (nivell C1 del MECR)

Modalitat: Presencial

Català per a alumnes de doctorat presencial

Curs adreçat als estudiants de doctorat que volen redactar la tesi en llengua catalana

Modalitat: Presencial