Master's degrees timetables

Timetables and Classrooms 2022/23

All schedules are provisional. Changes may occur throughout the course for academic, logistical or administrative reasons.

For further information, please contact:  master’s website

EXAMS:

See the list of exams:


TIMETABLE:

 

CLASSROOMS:

Podeu consultar les aules on es realitzarà la docència de cada sessió a la web o mateixos horaris del màster, o bé, a través de l'eina Consulta d'horaris , apartat 'Serveis'.

Pràctiques de laboratori.- El professorat us informarà de les ubicacions dels laboratoris experimentals de cada assignatura.

Per a qualsevol consulta sobre horaris l'alumnat pot contactar amb la coordinació de la seva titulació.