UAB en dades

Personal d'administració i serveis

  Dona Home Total
Eventual 1 0 1
Funcionari 789 243 1.032
Laboral 439 429 868
Investigació 225 166 391
Total 1.454 838 2.292

 

Personal_administracio_i_serveis_19-20

  Dona Home Total
Eines bàsiques per al lloc de treball  2.871 1.105 3.976
Prevenció, seguretat i salut laboral  1.714 844 2.558
Formació en llengües 579 185 764
Formació integral 917 237 1.154
Altres 2.113 1.055 3.168
Total  8.194 3.426 11.620

 

Cursos_formacio_personal_administracio_serveis_19_20