UAB en dades

Personal acadèmic

  Dona Home Total
Ciències de la salut 483 646 1.129
Ciències experimentals 244 363 607
Ciències humanes 248 273 521
Ciències socials 576 623 1.199
Tecnologies 51 171 222
Total 1.602 2.076 3.678

 

Personal_academic_19_20

Dona Home Total
1.071 1.407 2.478

 

Personal_academic_homologat_19_20

  Dona Home Total
Catedràtic/a d'universitat  7 11 18
Pofessor/a Titular d'universitat  4 3 7
Catedràtic/a contractat doctor/a 2 5 7
Agregat/a contractat doctor/a 21 27 48
Total 34 46 80

 

Personal_academic_possessio_catedra_o_titularitat_19_20

Dona Home Total
86 134 220

 

Personal_investigador_postdoctoral_19_20