INVESTIGAR
Innovació, transferència i empresa

Salut Humana

Salut Humana

llegeix-lo

Nou tractament immunoterapèutic per al càncer superficial de bufeta 

Estat de la IP: Aplicació de la  PCT presentada al juliol del 2013

Descripció: El càncer de bufeta és el 4t tipus de càncer més comú en els homes dels països industrialitzats. La majoria es tracten fent servir l’activitat citotòxica del BCG (Mycobacterium bovis). No obstant això, aquest tractament no és tan segur com seria desitjable, i provoca molts efectes secundaris, alguns dels quals molt greus seriosos. El BCG està inclòs al nivell 2 de bioseguretat. Hem desenvolupat un tractament alternatiu que fa servir un altre micobacteri que obté resultats similars als del BCG, o fins i tot millors, in vitro i in vivo. L’avantatge principal és que el nostre micobacteri no és perillós i té una taxa de creixement que permet que produir-lo industrialment sigui factible.

Departament: Departament de Genètica i Microbiologia

Contacte: Lucas Martín

siRNA modificats per a silenciar l’expressió del gen TNF-α  per al tractament de malalties inflamatòries   

llegeix-lo

Estat de la IP: Aplicació espanyola presentada

Descripció: El CSIC, la Universitat de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona han desenvolupat nous  petits RNA d’interferència (siRNA) modificats químicament per al tractament de malalties inflamatòries, particularment malalties intestinals, mitjançant el silenci de l’expressió del gen TNF-α . Aquests compostos presenten una activitat inhibitòria alta i redueixen les respostes immunitàries no-específiques desencadenades per altres siRNA sintètics.

Departament: Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia

Contacte: Lucas Martín

llegeix-lo

Nanopartícules de proteïna per a la teràpies dirigides en tumors agressius i metàstasis

Estat de la IP: Preferentment al 2011

Descripció: Hem desenvolupat un nou sistema d’administració de fàrmacs per al tractament selectiu de les metàstasis basat en nanopartícules de pèptids que condueix l’agent terapèutic a les cèl·lules tumorals i permeten la internalització dels material terapèutic. Aquesta especificitat és possible perquè el nostre nanotransportador només s’enllaça al receptor CXCR4 (la sobreexpressió de CXCR4 està relacionada amb els tumors agressius i la progressió de les metàstasis). La nostra tecnologia proporciona, per primer cop, un sistema d’administració de fàrmacs altament dirigit per al tractament de les metàstasis (atacant les cèl·lules mare del càncer). Les nostres nanopartícules de pèptids poden atacar les cèl·lules tumorals de manera molt específica, la qual cosa permet administrar un ampli ventall d’agents terapèutics (pèptids, siRNA, etc.) i fa possible un tractament que ajusti la dosificació amb precisió. Actualment estem provant el rendiment de la nanopartícula amb un enllaç covalent amb un toxina antimitòtica molt forta.

Departament: Departament de Genètica i Microbiologia

Contacte: Lucas Martín

Apotransferrina per al tractament de l’ictus 

llegeix-lo

Estat de la IP: Sol·licitud de patent extesa a Europa, Estats Units d’Amèrica i al Canadà

Descripció: L’administració intravenosa d’apotransferrina redueix els danys cerebrals causats per l’accident isquèmic (fins al 75%) i també millora l’alteració neurològica induïda per l’accident vascular cerebral. L’apotransferrina es pot administrar al mateix temps com a agent trombolític i/o durant la intervenció quirúrgica per eliminar el trombe. Estem buscant un soci empresarial per desenvolupar i comercialitzar aquesta oportunitat a través d’una llicència.

DepartamentDepartament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia i Departament de neurologia de l'Institut Germans Trias i Pujol

Contacte: Maite Ibern

llegeix-lo

Compostos optofarmacològics dirigits als receptors mGlu5

Estat de la IP: Sol·licitut de la patent presentada

Descripció: El CSIC, l’IBEC, la UAB i el CNRS han desenvolupat els primers moduladors al·lostèrics negatius de mGluR5  regulats mitjançant la llum. El control de l’acció del fàrmac s’obté mitjançant la irradiació de llum, perquè aquests fàrmacs són capaços de commutar de manera reversible entre l’estat actiu i inactiu i permeten aplicar-los de manera controlada en el tractament, entre altres malalties, del dolor o del Parkinson.

Departament: Departament de Pediatria, d' Obstetrícia i Ginecologia, i de Medicina Preventiva

Contacte: Lucas Martín

 

Noves composicions lipídiques per recobrir bacteriòfags  

llegeix-lo

Estat de la IP: Aplicació de la Patent Europea presentada al febrer del 2014  

Descripció: L’ús dels bacteriòfags per a controlar els bacteris està bastant estès i hi ha diversos productes comercials diverses que ja s’usen com a desinfectants de superfícies, agent de control bacterià del bestiar o producte de salut alimentària. El problema és que sovint aquests productes no tenen un resultat òptim per dues raons diferents: a) pH: si s’administren bacteriòfags sense recobriment a animals o humans s’observa una disminució significant de l’eficàcia de la concentració a causa de les condicions de pH baix del tracte gastrointestinal. b) Emmagatzematge: la liofilització és una bona solució per a l’emmagatzematge dels productes. No obstant això, que es liofilitzen els bacteriòfags s’observa una disminució important de la infectivitat. Les nanopartícules desenvolupades pels nostres científics permeten un bon rendiment viral dels bacteriòfags fins i tot si s’administren a animals o si es liofilitzen. Les dades experimentals en aviram contaminat amb Salmonella mostren que els bacteriòfags recoberts tenen la mateixa activitat lítica que els bacteriòfags sense recobriment, però presenten una eficàcia més duradora contra els bacteris.

Departament: Departament de Genètica i Microbiologia

Contacte: Lucas Martín

llegeix-lo

 Un nou mètode per al tractament de malalties parasitàries mitjançant dicloroacetat

Estat de la IP: Aplicació de la Patent Europea presentada al 2014  

Descripció: Els inventors han descobert que els paràsits glicolítics —en els quals es basa la producció d’ATP i la generació de biomassa, principalment a partir de fermentació aeròbica, incloent-hi Leishmania spp., Toxoplasma spp., Plasmodium spp. o Trypanosoma spp.—, poden ser inhibits si es bloca la via glicolítica amb dicloroacetat (DCA), la qual cosa proporciona un nou mètode per al tractament de malalties parasitàries causades per aquests paràsits.

Departament: Departament de Farmacologia, de Terapèutica i Toxicologia

Contacte: Lucas Martín

Nou mètode útil en medicina personalitzada per genotipificar les inversions humanes del genoma humà 

llegeix-lo

Estat de la IP: Sol·licitud Patent Europea prioritària el 23 de juliol del 2013

Descripció: Nova tècnica de genotipatge d'aquelles inversions humanes en el genoma humà que no es poden detectar mitjançant les tècniques actuals. Les inversions són variants estructurals que tenen un rol en la susceptibilitat a patir malalties genètiques, pèro no es poden detectar mitjançant tècniques de seqüenciació massiva. Aquest mètode proporciona informació clau de gran utilitat en el camp de la medicina personalitzada (diagnòstics, exàmens genètics, desenvolupament de fàrmacs i assajos clínics). Busquem un soci empresarial per comercialitzar aquesta oportunitat a través d'una llicència.

Departament: IBB (Institut de Biotecnologia i Biomedicina)

Contacte: Maite Ibern
 

llegeix-lo

Un nou anticòs de cadena senzilla com a fàrmac per al tractament de la malaltia d’Alzheimer

Estat de la IP: Sol·licitud PCT el 16 de maig del 2014

Descripció: Actualment no hi ha cura per a la malaltia d’Alzheimer, la qual pateixen 44 milions de persones. L’any 2030 aquesta xifra pujarà fins als 76 milions, i el 2050 podria sobrepassar els 135 milions. Nous derivats elongats de l’anticós Bapineuzumab han estat desenvolupats per un equip científic de la UAB. El Bapineuzumab, anticós monoclonal, va fracassar en la fase 3 de l’assaig clínic a causa dels efectes secundaris adversos relacionats amb la dosi.Aquests nous derivats mostren  tenir eficacia en el tractament de la malaltia d’Alzheimer a baixes dosis, fet que faria disminuir els efectes adversos. Busquem una companyia per desenvolapar i comercialitzar el producte a través d’un acord de llicència.

Departament: Departament de Bioquímica i Biologia Molecular

Contacte: Maite Ibern

Noves soques bacterianes disponibles per l’estudi d’aplicacions en el camp de la farmàcia i l’alimentació 

llegeix-lo

Descripció: Investigadors de la UAB han aïllat i caracteritzat per primer cop soques bacterianes procedents d’una Font natural. Pertanyen als generes següents: Torulaspora, Kazachstania, Issatchenkia, Saccharomyces, Kluyveromyces, Pichia, Lactobacillus, Rhodotorula, Aerococcus, Pediococcus, Enterococcus, Weissella, Exophiala, Trichosporon, Lactococcus and Streptococcus.
 
Protecció: Know-how
 
Oferim accés a les soques bacterianes a empreses biotecnològiques, farmacèutiques i d’alimentació sota acord de llicència (en exclusivitat o no-exclusivitat)
 
Departament: Àrea de Tecnologia de Aliments de la facultat de Veterinària

Contacte: Maite Ibern