UAB en dades

Producció científica

Dona Home Total
391 314 705

 

Tesis_llegides_per_estudi_i_detall_18_19

  Arts i Humanitats Ciències  Ciències de la salut Ciències socials i jurídiques Enginyeria i Arquitectura Total UAB Total SUPC (*)
2018-2019 83 162 265 160 35 705 2.135
2017-2018 54 162 177 120 28 541 2.027
2016-2017 116 225 339 269 45 994 2.958
(*) Sistema Universitari Públic Català          

 

Evolucio_de_les_tesis_llegides_branca_19_20

  2015 2016 2017 2018 2019
WOS: IUNE - Total 4.572 4.383 4.287 4.588 4.781
WOS: IUNE - Q1 2.642 2.512 2.528 - 2.772
SCOPUS 3.850 3.945 4.159 4.037 4.830

 

Evolucio_nombre_articles_cientifics_19_20