UAB en dades

Finançament de la recerca

  Import
Administració Pública 33.364.429,22 €
Sector Empresa 13.412.706,25 €
Sector estranger  20.545.564,84 €
Sector Ensenyament Superior 561.034,22 €
 Sector IPSFL 2.151.522,67 €
Altres 4.411.447,82 €
Total 74.446.705,02 €

 

Financament_de_la_recerca_capitols_fons_procedencia_19_20

Import Número de Convenis 
14.737.971,51 € 683

 

Nombre_import_convenis_recerca_19_20