Màster de Matemàtiques per als Instruments Financers


El Mestratge de Matemàtiques per als Instruments Financers va néixer l'any 1998 a partir de la relació entre el Departament de Matemàtiques de la UAB, el Centre de Recerca Matemàtica (CRM) de l'Institut d'Estudis Catalans i diverses empreses financeres, entre les quals cal destacar la Borsa de Barcelona.

El Mestratge, organitzat pel Departament de Matemàtiques de la UAB i el CRM, es veu enriquit per la col•laboració del Departament d'Empresa, i del d'Economia i d'Història Econòmica, de la UAB, del Departament de Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial i del d'Econometria, Estadística i Economia Espanyola de la UB, del Departament de Matemàtica Aplicada III de la UPC, de la Borsa de Barcelona, i de destacats especialistes que treballen en l'àmbit financer i en el d'assegurances.

Les empreses col•laboradores que ens donen suport, mitjançant les beques per a la realització de pràctiques, aporten el component necessari d'aprenentatge pràctic. Estem, així, en disposició d'establir una línia directa de col•laboració entre els mons acadèmic i professional, que ens permetrà desenvolupar i ensenyar les últimes tècniques quant a la valoració de productes financers derivats, el càlcul de les seves estratègies de cobertura i l'avaluació i el control de riscos.

L'objectiu és formar especialistes capaços de desenvolupar nous productes financers, segons les necessitats del moment. Es vol, per tant, que els estudiants estiguin preparats per comprendre i discutir críticament les hipòtesis i limitacions dels models existents. El Mestratge està dissenyat per a estudiants, tant si la seva formació prové de graus de Matemàtiques, Estadística, Física, Economia, com d'enginyeries o titulacions equivalents. Els especialistes que estem formant tenen avui una gran acceptació en el mercat laboral.

Per a més informació, consulteu la web: http://mat.uab.cat/web/mif/

Coordinadora: Sílvia Cuadrado (silvia@mat.uab.cat)

INSCRIPCIÓ ONLINE Inscripció online al màster

 

WEB DEL MÀSTER Web del Màster de Matemàtiques per als Instruments Financers

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

MMIF

Departament de Matemàtiques
Edifici C Facultat de Ciències
08193 Bellaterra (Barcelona)
TEL +34 93 581 48 74
FAX +34 93 581 27 90
administracio.mif@uab.cat
http://mat.uab.cat/web/mif/


 

 

 

 

2024 Universitat Autònoma de Barcelona