Màster en Tècniques d'Investigació Social Aplicada

El màster en Tècniques d'Investigacón Social Aplicada online t'ofereix una formació especialitzada de postgrau destinada al coneixement i ús de les tècniques d'investigació avançades en el camp de les ciències socials i humanitats

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions. Del 27 al 31 de maig: Inscripcions obertes!

També pots emplenar el formulari d’aquesta pàgina per demanar atenció personalitzada.

 • Màster de Formació Permanent UAB
 • Codi de l'estudi: 1592/22
 • 22a edició
 • Modalitat: Online
 • Crèdits: 60 ECTS
 • Inici: 04/11/2024
 • Final: 30/06/2027
 • Places: 30
 • Orientació: Professional
 • Preu: 4500 €
 • Idioma de docència: Castellà
Màster en Tècniques d'Investigació Social Aplicada (TISA)

La proposta de creació del màster en Tècniques d'Investigació Social Aplicada és una iniciativa interuniversitària entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de Barcelona amb l'objectiu de consolidar una oferta d'estudis especialitzats de postgrau destinats al coneixement i ús de les tècniques d'investigació avançades en el camp de les ciències socials i humanitats amb una orientació aplicada i professionalitzadora. Per complir amb aquesta finalitat el màster compta amb la col·laboració del Col·legi Professional de Ciència Política i Sociologia de Catalunya (COLPIS).

Des de l'any 2003, el programa satisfà la necessitat de completar o complementar la formació de grau d'estudiants de ciències socials i humanitats, des del reconeixement de la pluralitat de perspectives metodològiques en la investigació social i amb l'objectiu formatiu de donar una fonamentació metodològica i tècnica d'una àmplia selecció de procediments per a la producció i anàlisi de dades socials així com la seva aplicació en la pràctica de la investigació.

Són objectius específics del programa:

 • Proporcionar una formació àmplia, completa i actualitzada, tant teòrica com aplicada, en l'àmbit especialitzat dels mètodes i tècniques d'investigació per a la seva utilització en la investigació social i els estudis organitzacionals i de mercat.
 • Aprofundir en les diferents perspectives metodològiques de la investigació social (quantitativa, qualitativa o d'intervenció, com en mètodes mixtos), en el disseny, anàlisi i interpretació de dades en el context d'estudis socials aplicats i per satisfer les necessitats de coneixement, planificació i acció pròpies de les empreses i institucions.
 • Oferir una formació especialitzada orientada cap a la inserció en el mercat de treball de formació continuada per a professionals i tècnics d'empreses i institucions dedicats a la investigació social aplicada.

Sortides professionals

- Tècnics d'investigació en ciències socials
- Gestors i tècnics en recursos humans
- Tècnics en màrqueting i telemàrqueting
- Agents de desenvolupament local i regional
- Tècnics en projectes europeus
- Consultors socials
- Consultors polítics
- Tècnics de l'administració pública en general

Pràctiques

La formació a través del Màster TISA contempla, de forma Opcional i complementària, la realització d'una pràctica professional al si d'una empresa o institució.

L'objectiu de les pràctiques és que l'alumnat tingui l'oportunitat de desenvolupar unes tasques específiques relacionades amb la investigació social dins d'un marc professional. Al mateix temps, per alguns estudiants aquesta experiència representa una primera presa de contacte amb el món laboral.

El temps total de dedicació de cada estudiant a l'empresa/institució serà de 100 hores com a mínim i de 500 hores com a màxim, en l'horari acordat prèviament entre ambdues parts. Aquestes s'inicien al final del primer any del màster.

Per altra banda, en tractar-se d'estudiants de postgrau i atesa la titulació acadèmica d'aquests, sempre que sigui possible l'empresa/institució atorgarà algun tipus d'ajut econòmic que l'estudiant percebrà segons les condicions establertes en el conveni.

Les pràctiques professionals es busquen i s'adapten als interessos particulars de l'alumnat a partir de la xarxa de contactes del professorat del Màster i del Col.legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya. La gestió de les pràctiques és una tasca principal del col.legi professional i la formalització requereix la signatura d'un conveni que es gestiona amb les universitats responsables del Màster.

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Institut d'Estudis del Treball

Centres col·laboradors

Col.legi de Professionals de la Ciència Política i de Sociologia de Catalunya

Contacte

Pedro López Roldán

Telèfon: 935811676

Informació addicional

https://pagines.uab.cat/tisa/

Més informació

Vols rebre més informació?