Presentació

El Màster en Salut Internacional és un projecte formatiu de títol propi que, malgrat sigui la 6ena edició, suposa la continuació natural del Màster en Salut Internacional i Medicina Tropical que fa més de 30 anys es va iniciar i amb diversos formats i metodologies, arriba fins avui. Aquest Màster s'ha adaptat a les innovacions metodològiques i de continguts per formar a professionals amb titulació en àrees de la salut i de la vida (medicina, biologia, farmàcia, veterinària, infermeria, nutrició, fisiologia, odontologia, etc.) que necessiten una formació especialitzada i pràctica i que els hi permeti continuar amb el seva activitat professional a l'hora, els quals volen dedicar-se o orientar-se professionalment a la Cooperació internacional i l'acció humanitària, treballant amb ONG, Institucions i organismes internacionals de cooperació al desenvolupament en salut i centres de salut internacional en la identificació, tractament i control de les malalties amb més prevalença a la geografia tropical i d'aquelles confinades als països de baixa renda i de l'anomenat 'quart món'.


La metodologia formativa es semipresencial i pretén ser dinàmica, pràctica i innovadora, amb un 55% del període lectiu On-line (Campus Virtual, Moodle, Polimèdia, wiki, etc.) i un 45% presencial i pràctic. Aquesta última etapa formativa es compon d'un període d'aprenentatge orientador i amb aplicació pràctica a classe i, una vegada superada aquesta part, els alumnes han de fer una estada de dos mesos (aprox. 225 hores) a un projecte, organisme o institució de cooperació, a un hospital del sistema sanitari d'un país de baixa renda o a un centre de salut internacional i atenció al viatger d'Espanya. Per obtenir la titulació, els alumnes han de presentar una memòria o tesina sobre la seva estada de pràctiques tutoritzades i defensar-la davant d'una comissió avaluadora.

El caràcter professionalitzador fa que el desenvolupament del Màster estigui dividit en quatreparts (dues lectives i dues pràctiques). La part lectiva, s'inicia amb una setmana presencial inaugural, on s'introdueix als alumnes en les metodologies d'estudi, els recursos i activitats que hauran de fer servir al llarg del curs i on cada responsable presenta i introdueix l'apartat docent de la seva assignatura. A partir d'aquestes sessions, comença el període online, que es compon d'un core course (assignatures bàsiques), de 500 hores (20 ECTS) i un apartat superior (assignatures avançades), de 300 hores (12 ECTS). De les parts pràctiques, la primera és l'apartat presencial (450 hores, 18 ECTS). A partir d'aquest moment els alumnes han de fer la seva estada de pràctiques (225 hores, 9 ECTS) i presentar i defensar la seva memòria o tesina (6 ECTS)

L'orientació integrada i social d'aquesta formació té una vinculació directa amb una realitat internacional on la cooperació en salut ha de servir per enfortir els sistemes de salut dels països en vies de desenvolupament mitjançant la creació d’estructures àgils i eficaces, i no només la lluita contra malalties o programes verticals específics. La demanda d’experts amb una formació adient per part de les ONG i institucions de Cooperació internacional així ho reflecteix, tant al projectes d'ajut i cooperació humanitària i els centres i xarxa sanitària d’aquests països, com als serveis i organismes de salut internacional dels països desenvolupats. Per aquesta raó es proposa aquesta formació específica per donar resposta a aquesta demanda professional.

Objectius

- Comprendre els determinants de la salut i la seva relació amb la pobresa, així com els límits i capacitats dels poders públics per prendre accions en pro de la salut.
- Aprendre les bases per analitzar la cooperació internacional i el coneixement sobre els problemes de salut en regions de mitjana o baixa renda i establir solucions concretes i funcionals a aquests problemes de salut.

- Aprendre a assumir la interculturalitat com a vehicle per la tasca professional en salut sobre la base d'una aplicació de la metodologia antropològica, la salut comunitària com a eina de programes de salut i el coneixement de les medicines alternatives i tradicionals.
- Introduir als alumnes en les necessitats logístiques i de gestió de projectes de cooperació, així com sistemes de comptabilitat i d'avaluació de resultats en funció d'objectius.
- Conèixer les condicions als contextos geoepidemiològics dels ecosistemes destí dels viatgers, així com del conjunt de les activitats preventives i de control dels efectes de les patologies importades.
- Aprendre a descriure els principals problemes de salut en països de rendes mitjanes i baixes i implementar les mesures de prevenció necessàries, tan en adults con en infants, així com el diagnòstic en laboratori amb tècniques senzilles i essencials.
- Introduir en les metodologies d'actuació als programes de salut mental en cooperació des de una visió multidisciplinar, psicosocial i comunitari, eines bàsiques de planificació i avaluació.
- Comprendre els problemes de la salut sexual i reproductiva als països de rendes mitjanes o baixes, els rols de gènere i la necessitat d'actuar de pont entre dues lògiques.
- Familiaritzar als futurs cooperants amb les necessitats organitzatives i operatives en una intervenció en emergència en salut i aprendre a actuar amb els coneixements bàsics que permetin obtenir uns resultats amb eficàcia.
- Saber fer servir les eines i metodologies adients per poder analitzar lesdades i poder descriure els problemes de salut per tal d'esbrinar les causes i poder actuar en conseqüència.
- Facilitar que l'alumne pugui aplicar de forma integral els coneixements que ha adquirit a la seva formació acadèmica en un àmbit de cooperació en salut o en centres de salut internacional amb un període de pràctiques.

Requisits d'accés

Llicenciats en Medicina, Biologia, Farmàcia, Veterinària i altres ciències de la salut i la vida i diplomats en Infermeria i altres àrees sanitàries i titulats amb grau en Biomedicina i altres àrees de la salut i la vida.
Les sol.licituds d'estudiants que no tinguin aquest perfil professional, s'estudiaran des de la coordinació la seva admissió.

Sortides professionals

-Organitzacions i institucions de la Salut i la Cooperació Internacional.
-Organismes de Salut Internacional.
-Sistemes de salut pública i comunitària de països de rendes mitjanes o baixes i en crisi.
-Entitats i organitzacions públiques i privades dins de l'àmbit de la salut i l'atenció sanitària.
-Serveis i institucions públiques i privades que treballin en atenció a la immigració, viatgers i vacunació internacional.

Contacte

Pau Aragonés Correderas

Telèfon: 933160413

Correu electrònic: pau.aragones@uab.cat

Web: http://medicinatropical.uab.es

Màster propi UAB

9a Edició
Places: 58
Orientació: Professional
65 ECTS
Codi de l'estudi: 2973/9
Preu: 4615 ¤
Preu especial: 4154¤
Col·lectiu d'aplicació: Alumni UAB Premium

Veure el detall del preu

Modalitat: Semipresencial
Lloc: Unitat Docent de l'Hospital del Mar, Barcelona i altres centres
Dates: del 14/09/2020 al 14/09/2022
Idioma de docència:
Castellà (90%), Anglès (8%), Altres (2%)
Centres responsables:
Departament de Pediatria, d'Obstetrícia i Ginecologia i de Medicina Preventiva i Salut Pública
Títol que s'obté:
Màster en Salut Internacional i Cooperació. Certificat d'aprofitament del curs Formació Bàsica en Salut Internacional i Cooperació.

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament.