Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions. Del 27 al 31 de maig: Inscripcions obertes!

També pots emplenar el formulari d’aquesta pàgina per demanar atenció personalitzada.

 • Màster de Formació Permanent UAB
 • Codi de l'estudi: 3853/6
 • 6a edició
 • Modalitat: Presencial.
 • Crèdits: 60 ECTS
 • Inici: 01/10/2023
 • Final: 30/09/2024
 • Places: 40
 • Preu: 3960 €
 • Idioma de docència: Anglès
 • Lloc: Escola de Postgrau UAB / Llealitat Santsenca / Parc de Recerca Biomédica de Barcelona / Associació del Punt d'Interacció de Collserola / Can Decreix
Aquest és el primer Màster d'aquest tipus i un dels primers al món en el camp emergent de l'Ecologia Política. El màster parteix d'una sèrie reeixida de 7 anys d'escoles d'estiu internacionals sobre justícia ambiental i decreixement i dos projectes en curs del Consell Europeu d'Investigació (ERC), l'un sobre justícia ambiental global (vegeu l'Atles de conflictes ambientals, https://ejatlas.org/) i l'altre sobre justícia ambiental urbana (http://www.bcnuej.org/). L'ICTA també va coordinar ENTITLE, una xarxa de formació de postgrau en ecologia política finançada per la UE. El nostre programa l'ha desenvolupat R&D (Recerca i Decreixement) en aliança amb l'ICTA (l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental) i es beneficia d'un seguit d'investigadors de primer nivell que actualment treballen en els dos instituts.

Vivim en una era de creixents desigualtats, pobresa i desastres ambientals. Els problemes ambientals i socials estan interrelacionats, tenen les seves arrels en causes polítiques i exigeixen solucions polítiques: són una qüestió de poder i desigualtat. Abordar aquests problemes profundament arrelats requereix un canvi sistèmic: el nostre programa ofereix el coneixement i les eines per pensar i tirar endavant aquest canvi. Aspirem a capacitar la pròxima generació d'activistes per la justícia ambiental, funcionaris públics compromesos i empresaris de la nova economia cooperativa, que posaran en marxa les millors idees per crear una societat justa, equitativa i ecològicament sostenible.

En el nostre programa de mestratge, rebreu classes teòriques dels millors acadèmics en els camps dels conflictes ambientals, la gentrificació urbana, l'economia ecològica i la governança dels béns comuns. Se us capacitarà en l'ús de mètodes per dur a terme anàlisis qualitatives i quantitatives de problemes complexos, com ara avaluació multicriteri, enquestes, metodologia Q i anàlisi de flux de materials. Un cop disposeu d'aquestes eines teòriquesimetodològiques, aprendreu de la mà de professionals experts en els seus camps com establir una iniciativa de la nova economia, com executar una campanya de justícia social o ambiental i com participar en la formulació de polítiques a nivell local.

El nostre programa té lloc a Barcelona, la capital de Catalunya, una ciutat i un país a l'avantguarda de l'experimentació amb els béns comuns, la justícia social i les economies alternatives. Col·laborem estretament amb l'Ajuntament de Barcelona i vàries de les entitats i cooperatives actives a la ciutat i regió metropolitana. L'estudiantat tindrà l'oportunitat de desenvolupar les seves tesis en aquestes organitzacions, entreteixint el seu treball amb la vibrant cultura progressista de la ciutat.

La nostra pedagogia es basa en l'aprenentatge en grup. Se us demanarà que llegiu i escriviu textos acadèmics, així com que aprengueu mitjançant visites de camp i converses amb gent local involucrada en alternatives de base. Aprendràs a treballar en grup i desenvoluparàs la majoria dels teus treballs i el teu projecte final en grup.

El nostre programa s'imparteix al més alt nivell acadèmic, per investigadors i professors amb nivell de doctorat, tots ells actius en la publicació d'investigacions d'alta qualitat. En correspondència, és adequat per a estudiants que tenen una llicenciatura, i també per a estudiants que ja tenen un altre mestratge (o fins i tot un doctorat) i volen canviar cap a una carrera de recerca i un doctorat (o postdoctorat) en ecologia política, medi ambient,justícia o decreixement. Els estudiants que ja tenen un mestratge (o doctorat) i volen continuar amb un doctorat (o postdoctorat) també poden beneficiar-se de l'opció d'agafar mòduls seleccionats del nostre programa, segons calgui per a les seves necessitats, enlloc del programa de mestratge complet.

Sortides professionals

Aquest és un màster propi i per si sol no condueix a estudis de doctorat. Està dirigit a joves que volen treballar en:

- L'economia social i solidària.
- L'administració pública.
- Organitzacions de justícia ambiental.
- Think tanks.
- Consultories professionals.

Aquest Màster no us habilita per accedir a un doctorat a l'Estat espanyol. És un programa professional, un "Màster Propi", és a dir, un Màster atorgat per la nostra Universitat. Dins d'Espanya (i la major part d'Europa), els "Màsters Propis" són reconeguts pel sector privat, però no fan elegible per a un programa de doctorat a Espanya (aquest podria no ser el cas en altres països, que demanen altres requisits per incorporar-se a un programa de doctorat).

Pràctiques

- L'estudiant pot contactar institucions del seu interès i elegir autònomament, sempre que la missió i les activitats d'aquestes institucions estiguin en línia amb les del màster. Durant el primer trimestre també proporcionarem una llista d'institucions interessades a acceptar estudiants en pràctiques. R&D (Recerca i decreixement) és una d'elles.

Depenent del cas i de la institució, és possible que ja hi hagi definit un projecte específic que realitzarà l'estudiant; en altres casos, es pot desenvolupar conjuntament entre l'estudiant, el coordinador del mòdul i la institució. Alguns dels professors del mòdul de competències professionals poden oferir la possibilitat de realitzar pràctiques en l'organització per a la qual treballen (p. ex., ENT Consulting, ODG, Barcelona Activa, Greenpeace)

Beques i ajuts

Consulta la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB (https://www.uab.cat/web/ajuts-beques-i-convocatories-1345808127641.html).

Consulta la informació sobre possibilitats de beques i ajuts que oferim des del màster en la pàgina del màster (https://master.degrowth.org/faq/#application).

Centres responsables

Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals

Centres col·laboradors

Associació del Punt d’Interacció de Collserola
Associació Recerca i Decreixement Barcelona
Can Decreix

Contacte

Brenda Nistor

Més informació

Vols rebre més informació?