• Màster propi UAB
  • Codi de l'estudi: 1995/15
  • 15a edició
  • Modalitat: Presencial.
  • Crèdits: 70 ECTS
  • Inici: 09/01/2023
  • Final: 22/12/2023
  • Places: 4
  • Orientació: Professional
  • Preu: 4620 €
  • Lloc: Hospital Universitari Vall d'Hebron. Pg. Vall d'Hebron, 119-129, 08035 Barcelona. Drassanes - HUVH
02 Màster en Infectologia Pediàtrica - Pere Soler Palacín
Es tracta d'un màster presencial d'especialització professional, d'un any de durada. És impartit de forma conjunta per la Unitat de Patologies Infeccioses i Immunodeficiències de Pediatria, el Servei de Microbiologia i el Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron. Consta de 70 crèdits ECTS distribuïts en 6 mòduls de 10 crèdits cadascun. Els sis mòduls integren un 40% d'hores magistrals o acadèmiques: seminaris, sessions i docència individualitzada; un 40% de practica clínica i un 20% de treball personal recolzat en l'estudi del material docent que s'entrega a l'alumne a l'inici del curs i també en l'ampliació dels temes tractats a l'activitat clínica diària. A més, l'alumne haurà d'assistir a diversos cursos i realitzar un treball final de màster de 10 ECTS, tutoritzat per un professor del màster.

El programa ofereix:
- Ensenyament multidisciplinar, que integra la pediatria, la infectologia, la microbiologia, la medicina preventiva i l'epidemiologia.
- Aprenentatge de la consultoria en patologia infecciosa del malalt crític i immunodeprimit (pacients amb immunodeficiències primàries, sotmesos a trasplantament d'òrgan sòlid (TOS) o progenitors hematopoiètics (TPH), pacients hemato-oncològics i pacients infectats pel VIH), apartat bàsic a la consultoria moderna.
- Optimització del maneig de la patologia infecciosa pediàtrica complexa d'origen comunitari.
- Pràctica clínica en un centre pediàtric de tercer nivell de 250 llits.

El màster s'impartirà en català o castellà depenenent de la procedència dels alumnes.

Sortides professionals

Competència professional per a treballar en una unitat especialitzada en infectologia pediàtrica de tercer nivell.

Pràctiques

Els sis mòduls integren un 40% d'hores de practica clínica, representant un total de 600 hores, que es realitzen totes elles a l'Hospital Universitari Vall d'Hebron i són directament tutelades pels professors i/o coordinadors del màster.

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Departament de Pediatria, d'Obstetrícia i Ginecologia i de Medicina Preventiva i Salut Pública

Centres col·laboradors

Departament de Genètica i de Microbiologia

Contacte

Ana Gibaja Guzmán

Telèfon: 93.489.30.00 ext 3202

Informació addicional

http://www.upiip.com

Més informació

Vols rebre més informació?