• Màster propi UAB
 • Codi de l'estudi: 4620/1
 • 1a edició
 • Modalitat: Presencial.
 • Crèdits: 60 ECTS
 • Inici: 04/07/2022
 • Final: 28/06/2024
 • Places: 3
 • Orientació: Professional
 • Preu: 3960 €
 • Idioma de docència: Castellà
 • Lloc: Gabinet d'hemodinàmica. Servei de Cardiología. Hospital Vall d'Hebron.
Presentem el Màster en Cardiologia Intervencionista de la Universitat Autònoma de Barcelona, ​​pel qual oferim la possibilitat de fer una formació teòrica i pràctica en cardiologia intervencionista durant 2 anys.
El màster es durà a terme a l'Hospital Vall d'Hebron, el complex hospitalari més gran de Catalunya, associat a la Universitat Autònoma de Barcelona. La unitat d'hemodinàmica de l'Hospital Vall d'Hebron és una unitat d'abordatge percutani integral, on s'aborden pràcticament totes les patologies de l'assistència cardíaca diària, incloent-hi la patologia coronària, la cardiopatia estructural i la cardiopatia congènita. La unitat és acreditada per la Societat Espanyola de Cardiologia per impartir la formació en cardiologia intervencionista.
Així mateix, és una unitat que participa activament en nombrosos estudis de recerca, tant propis com en col.laboració amb altres grups, nacionals i internacionals.
L'objectiu del màster consisteix a assolir una formació integral teòrica i pràctica en l'àmbit de l'intervencionisme coronari, complint els requisits que indiquen conjuntament la Secció d'Hemodinàmica i Cardiologia Intervencionista de la Societat Espanyola de Cardiologia (SHCI) i l'European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions (EAPCI), per obtenir l'acreditació en intervencionisme coronari.
Té un contingut teòric, en què s'aborden tots els aspectes de coneixement que estan involucrats en la subespecialitat. El temari a desenvolupar es basa en les indicacions de l'EAPCI. Desenvoluparem aquest temari en sessions clíniques setmanals impartides per l'equip de la unitat d'hemodinàmica del nostre centre.
El desenvolupament del màster té un component fonamentalment pràctic. És objectiu fundacional del curs l'adquisició progressiva de les habilitats pràctiques requerides per les societats científiques espanyola i europea, per tal de complir els criteris que fixen per accedir a l'acreditació. La formació consistirà, per una banda, en la revisió comentada dels casos realitzats diàriament i, de l'altra, en la participació progressiva en els procediments, tant diagnòstics com terapèutics, supervisat per un tutor, metge adjunt de la unitat. Se seguiran les recomanacions d'acreditació que estableixen l'EAPCI i la SHCI de la Societat Espanyola de Cardiologia.
Així mateix, al llarg de la realització del màster, es durà a terme un projecte de recerca tutoritzat que culminarà en la presentació d'un treball de fi de màster, l'objectiu del qual és la formació de l'alumne en les eines de recerca científica i de publicació del coneixement.

Sortides professionals

L'estudiant podrà optar per treballar com a metge en un laboratori de intervencionisme coronari com operador autònom.

Pràctiques

Pràctiques curriculars
El desenvolupament pràctic de l'aprenentatge es durà a terme a la unitat de cardiologia intervencionista de l'Hospital Vall d'Hebron, adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona, ​​on disposarà dels mitjans materials necessaris per assolir els objectius de formació.
L'activitat pràctica és objectiu fonamental del màster, per tant, la realització i l'acreditació són obligatòries.
L'alumne serà assignat a dos tutors, que observaran i guiaran l'aprenentatge pràctic. L'alumne participarà a l'activitat assistencial diària de la unitat, segons un calendari assignat.

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Departament de Medicina

Centres col·laboradors

Unitat de hemodinamica del servei de cardiologia del Hospital Universitari Vall d’Hebron

Contacte

Inmanol Otaegui Irurueta

Telèfon: 932746155

Més informació

Vols rebre més informació?