• Màster de Formació Permanent UAB
 • Codi de l'estudi: 2084/16
 • 16a edició
 • Modalitat: Presencial.
 • Crèdits: 60 ECTS
 • Inici: 02/10/2023
 • Final: 10/10/2024
 • Places: 20
 • Orientació: Professional
 • Preu: 11000 €
 • Idioma de docència: Anglès
 • Lloc: Facultat d'Economia i Empresa de la UAB
01 Master's Degree in Business Management - Gabriel Izard Granados
El Departament d'Empresa en particular i la Facultat d'Economia i empresa, es dirigeix a Llicenciats, Diplomats i Graduats Universitaris de qualsevol disciplina amb 3 anys d'experiència professional de tipus directiu, que decideixen realitzar un Màster de Formació Permanent intensiu de caràcter internacional en un període d'un any acadèmic exclusivament en anglès. Aquest Màster de Formació Permanent professional té un caràcter internacional tan per la utilització de l'anglès com a llengua vehicular, com pels estudiants que acull, són d'arreu del món. També tracta de forma avançada el diferents aspectes de gestió de les empreses i la transmissió de coneixements amb les distintes disciplines d'administració, finances, tecnologia, màrqueting, necessàries pel funcionament dels negocis i les empreses. Aquest permet obtenir un coneixement sòlid del funcionament de les empreses amb una clara orientació a resultats sense oblidar el valors humans i socials de l'entorn empresarial en el context econòmic actual.
En l'última assignatura destaca la part dels negocis internacionals. Tanmateix, en les darreres edicions l'origen internacional dels estudiants és una invitació a aquest enfocament en la que molts d'ells mostren interès. Igualment, convé recordar l'interès de la Facultat d'Economia i Empresa en aprofundir en el caràcter internacional de la seva oferta, i afavorir la incorporació de matèries en aquest àmbit. Aquesta assignatura del complementa aquesta visió i reforça l'atracció de l'oferta de la facultat ara també amb assignatures de “International Business”.

Sortides professionals

- Directiu Departamental d'empreses de diferents dimensions i àmbit d'actuació.
- Gerència de l'empresa amb una visió global que no menystingui aspectes operacionals concrets.
- Emprenedor en noves iniciatives empresarials que permetin aportar nous valors a la societat en les que s'implantin.
- Consultoria de negoci com una ajuda externa i necessària als gestors que sovint en tenen necessitat donada la manca de temps i recursos per fer anàlisis imprescindibles per a la presa de decisions estratègiques.
- Gestió de projectes de caràcter internacional amb capacitat d'analitzar i prendre decisions sobre negocis internacionals.
- Gestió de negocis internacionals i a tercers països en diferents estadis: prospecció, contactes, acords, inversions, anàlisis financers, anàlisi de mercats en desenvolupament i de mercats desenvolupats, cerca de les oportunitats de negocis, coneixement de la competència.

Pràctiques

Els estudiants realitzaran entre dos i tres mesos a mitja jornada de pràctiques obligatòries i remunerades a l'empresa sobre qualsevol dels àmbits de gestió empresarial. Els objectius de la pràctica es resumeixen en:
- Adquirir destreses sobre el terreny relacionades amb el màster
- Conèixer en primera persona diferents aspectes de la realitat de la gestió empresarial de la zona de Barcelona
- Exercir els seus aprenentatges en l'àmbit de la gestió empresarial
- Establir les bases de l'experiència en gestió que permetin projectar-se professionalment al acabar el màster
Els estudiants reben el suport de la coordinació del màster per trobar l'empresa que li encaixi millor amb el seu perfil. Es celebren reunions personalitzades i en grup per assegurar el bon desenvolupament de l'activitat d'encaix amb les empreses.
La llista d'empreses que col·laboren amb el programa es mantinguda activament per la coordinació del màster.

El programa coordina aquestes accions i tenen un valor específic de 9 ECTS.

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Departament d'Empresa

Contacte

Magda Cayón

Telèfon: 935814418

Informació addicional

https://imbm.uab.cat/en/index.php

Més informació

Vols rebre més informació?