Màster en Business Management

Un programa que integra coneixements avançats de gestió i de direcció d'empreses per a l'economia global.

 • Màster de Formació Permanent UAB
 • Codi de l'estudi: 2084/17
 • 17a edició
 • Modalitat: Presencial.
 • Crèdits: 60 ECTS
 • Inici: 02/10/2024
 • Final: 30/06/2025
 • Places: 30
 • Orientació: Professional
 • Preu: 11000 €
 • Idioma de docència: Anglès
 • Lloc: Facultat d'Economia i Empresa de la UAB
01 Master's Degree in Business Management - Gabriel Izard Granados

El Departament d'Empresa en particular i la Facultat d'Economia i empresa, es dirigeix a Llicenciats, Diplomats i Graduats Universitaris de qualsevol disciplina amb 3 anys d'experiència professional de tipus directiu, que decideixen realitzar un màster intensiu de caràcter internacional en un període de un any acadèmic exclusivament en anglès. Aquest màster professional té un caràcter internacional tan per la utilització de l'anglès com a llengua vehicular, com pels estudiants que acull, són d'arreu del món.

També tracta de forma avançada el diferents aspectes de gestió de les empreses i la transmissió de coneixements amb les distintes disciplines d'administració, finances, tecnologia, màrqueting, necessàries pel funcionament dels negocis i les empreses. Aquest màster permet obtenir un coneixement sòlid del funcionament de les empreses amb una clara orientació a resultats sense oblidar el valors humans i socials de l'entorn empresarial en el context econòmic actual.

L'interès de la Facultat d'Economia i Empresa per aprofundir el caràcter internacional dels seus programes de postgrau ha portat a impulsar un màster especialitzat en “International Business” amb un enfocament essencialment aplicat. El programa està estructurat en tres mòduls amb assignatures impartides per professors amb una àmplia experiència acadèmica i professional. El primer mòdul proporciona coneixements fonamentals d'economia i direcció d'empreses als estudiants. El segon mòdul ofereix als candidats coneixements específics de gestió global de les empreses. El tercer mòdul proveeix coneixements avançats per a l'administració d'empreses als estudiants en el context d'una economia global.

Acreditació amb Excel·lència

Aquest màster va obtenir l‟Acreditació amb Excel·lència de part de la Unitat de Gestió de la Programació i la Qualitat Acadèmica de la UAB.

La qualificació obtinguda va ser de 9.5/10 pel curs acadèmic 2022-2023. A l'avaluació es destaca:

 • La qualitat del programa.
 • Els sistemes de suport docent.
 • La rellevància de la informació disponible.
 • L’aprenentatge i els resultats acadèmics.
 • La inserció laboral i satisfacció dels estudiants.

Sortides professionals

- Directiu Departamental d'empreses de diferents dimensions i àmbit d'actuació.
- Gerència de l'empresa amb una visió global que no menystingui aspectes operacionals concrets.
- Emprenedor en noves iniciatives empresarials que permetin aportar nous valors a la societat en les que s'implantin.
- Consultoria de negoci com una ajuda externa i necessària als gestors que sovint en tenen necessitat donada la manca de temps i recursos per fer anàlisis imprescindibles per a la presa de decisions estratègiques.
- Gestió de projectes de caràcter internacional amb capacitat d'analitzar i prendre decisions sobre negocis internacionals.
- Gestió de negocis internacionals i a tercers països en diferents estadis: prospecció, contactes, acords, inversions, anàlisis financers, anàlisi de mercats en desenvolupament i de mercats desenvolupats, cerca de les oportunitats de negocis, coneixement de la competència.

Pràctiques

Els estudiants realitzaran entre dos i tres mesos a mitja jornada de pràctiques obligatòries i remunerades a l'empresa sobre qualsevol dels àmbits de gestió empresarial. Els objectius de la pràctica es resumeixen en:
- Adquirir destreses sobre el terreny relacionades amb el màster
- Conèixer en primera persona diferents aspectes de la realitat de la gestió empresarial de la zona de Barcelona
- Exercir els seus aprenentatges en l'àmbit de la gestió empresarial
- Establir les bases de l'experiència en gestió que permetin projectar-se professionalment al acabar el màster
Els estudiants reben el suport de la coordinació del màster per trobar l'empresa que li encaixi millor amb el seu perfil. Es celebren reunions personalitzades i en grup per assegurar el bon desenvolupament de l'activitat d'encaix amb les empreses.
La llista d'empreses que col·laboren amb el programa es mantinguda activament per la coordinació del màster.

El programa coordina aquestes accions i tenen un valor específic de 9 ECTS.

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Departament d'Empresa

Contacte

Stefan Felix van Hemmen

Informació addicional

https://imbm.uab.cat/en/index.php

Més informació

Vols rebre més informació?