Personal UAB Formació i Innovació Docent

V Premi a l'excel·lència docent 2023

Excel·lència docent

 

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
V PREMI A L’ EXCEL.LÈNCIA DOCENT
CONVOCATÒRIA CURS 2023
(Aprovada a la CAA de 22 de novembre de 2022)

 

La Universitat Autònoma de Barcelona promou el V Premi a l’Excel·lència Docent amb la voluntat de valorar l’activitat docent del professorat i d’impulsar la innovació i la millora constant de la docència universitària. El plantejament d’aquest premi està orientat a identificar i valorar la trajectòria del professorat que hagi desenvolupat una activitat especialment remarcable en aquest àmbit. La candidatura guanyadora d’aquest premi serà una de les candidatures que presentarà la UAB a les distincions Vicens Vives, promogudes per la Generalitat de Catalunya, o a d'altres similars que les puguin complementar o substituir. 

Bases de la convocatòria

RESOLUCIÓ 


OBJECTIUS:

  • Reconèixer la trajectòria professional docent del professorat, així com la dedicació i la implicació per a la millora de la docència.
  • Valorar la funció docent d’excel·lència mitjançant el reconeixement públic.
  • Estimular i promoure l’excel·lència docent.


DOTACIÓ DEL PREMI:

El premi tindrà una dotació econòmica de 5000€ que es destinaran a la millora docent. La despesa s’executarà en 2 anys: 2000€ l’any de concessió del premi i 3000€ en l’any següent.

 

Procediment de sol·licitud:

La candidatura s’ha de presentar entre el 17 de gener i el 17 de febrer 2023.

1. Previ acord dels candidats, els deganats presentaran la següent documentació, via e-registre amb còpia electrònica a formacio@uab.cat:

  • Sol·licitud de la candidatura (annex 1).
  • Informe sobre la pertinència de la candidatura al Premi, amb exposició raonada dels mèrits (annex 2).

2. Els candidats i les candidates proposats/des pel centre han de presentar la següent documentació, via e-registre del Registre General amb còpia electrònica a formacio@uab.cat:

  • Autoinforme raonat sobre la seva trajectòria docent i Currículum vitae centrat en la docència, la formació i la innovació docent (annex 3).

 

El V Premi a l’Excel·lència Docent es lliurarà en el marc de les Jornades d’Innovació Docent de l'any 2023. Es demanarà a la persona que rebi el premi que faci una lliçó magistral.

Cal tramitar el registre de les candidatures a través de la seu electrònica de la UAB.

 

Més informació: https://seuelectronica.uab.cat/tramits-i-gestions/

 

Vídeo lliurament del III Premi d’Excel·lència Docent, amb la ponència del premiat el Dr. Sergi Robles